Online Parents’ Meeting – Safety online

Register through this link: SBC Parent Meeting (Primary) – Registration Form (office.com)

Bħala parti mill-ġimgħa ‘Flimkien għall-Ħajja Aħjar Onlajn’ il-kulleġġ se jorganizza numru ta’ laqgħat għalikom ġenituri kif ukoll għall-istudenti. L-attivitajiet magħżula se jinżammu fil-ġimgħa bejn l-4 u t-8 t’April fejn matulha se nkunu qed noħolqu kuxjenza dwar l-użu korrett u sigur tal-mezzi diġital. Laqgħat onlajn għall-ġenituri kollha mmexxijin minn Ms Davinia Muscat/Ms Deborah Vassallo mill-FSWS Appoġġ u Ms Wendy Decelis (HOD Litteriżmu Diġitali). Bħala ġenituri mitluba tirreġistraw għal waħda mil-laqgħat online skedati fis-7 t’April fid-9.30 jew fit-8 t’April fl-10.30 skont il-preferenza tagħkom.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0sCv_sBd1UtGgHbPSsubtihUM1dUTDJRVVFRODdaSkc1S0wzV1hDOVlOSS4u

As part of the initiate ‘Together for a better life online’, the SBC College is organising a parents’ meeting as well as students’ meetings. Activities will be held during the week from the 4th till the 8th of April, to raise awareness about digital literacy and safety online. These online meeting for parents are presented by Ms Davina Muscat/Ms Deborah Vassallo from FSWS Appoġġ and Ms Wendy Decelis (HOD Digital Literacy) Parents are asked to register for one of any of these two online meetings – either on the 7th April at 9:30am or on the 8th April at 10:30am.

The Book Champion Schools Award

Premju għall-iskejjel Promoturi tal-Qari

This year we are participating in ‘The Book Champion Schools Award’ 2022 . From home you can take part in this by sending us:

A drawing about your favourite book and/or

– Write sentences about a book you enjoyed reading

A photo of you and a member of your family reading together.

– A photo of you reading a book – Or any other way you like to show us that you love reading , for example: take a video of yourself narrating the story or imagine you are one of the characters from the book.

Kindly send any of these to Ms.Azzopardi on rosanne.azzopardi@ilearn.edu.mt

Any received material will be uploaded on the school website.

_________________________________________________________________________________

Din is-sena l-iskola tagħna se tkun qed tipparteċipa fi ‘Skejjel Promoturi tal-Kotba 2022′. Intom l-istudenti tistgħu tipparteċipaw mid-dar billi tibgħatulna:

– Tpinġija ta’ xi ktieb favorit li qrajtu u/jew

– Tiktbu xi ftit sentenzi dwar ktieb li ħadtu gost taqraw

– Ritratt tagħkom flimkien ma’ xi membru tal-familja waqt li qed taqraw flimkien

– Xi mod ieħor li tridu intom biex turuna li intom tħobbu l-qari, eżempju filmat tagħkom fejn tirrakkontaw fil-qosor l-istorja tal-ktieb jew tiddeskrivu xi karattru li għoġobkom.  

Jekk jogħġobkom ibagħtu dawn fuq l-email ta’ Ms.Azzopardi rosanne.azzopardi@ilearn.edu.mt

Dawn ser jiġu ppublikati fuq il-website tal-iskola.

—————————–

Cycle for trees 🌳🚴

A short bike ride is being organised tomorrow Saturday 18th December 2021, by Kirkop Primary School to promote active mobility. The plan is to meet at 9.00am near the school and cycle together towards Qrendi-Zurrieq Scouts Campsite and back to Kirkop. Duration approx 1.5hrs. This is an enjoyable route and is designed for all ages and levels of fitness. Those who would like to walk at a fast pace are also welcome! Children must be accompanied by an adult and it is highly recommended that participants wear a helmet!

Thanks to Ms.Zarifa Datch for taking the initiative. The collective kilometres will be donated for the planting of trees 🌳🌳🌳

We’re joining….are you? 🚴🚴🚴🚴#cyclefortrees

https://www.facebook.com/450155775092986/posts/4345441402231051/

Proġetti eTwinning

Matul din is-sena skolastika 2020-2021 l-iskola tagħna ħadet sehem f’diversi proġetti marbutin ma’ eTwinning. Iktar dettalji tista ssibhom fil-link eTwinning.

During this scholastic year 2020-2021, our school has taken part in eTwinning initiatives. For more details follow the link eTwinning.

Beach Day – 11th June 2021

During this day, the children from each class took part in different activities related to summer. Some of them enjoyed themselves sunbathing, others had jelly with fruit or other refreshing meals. To summon it all, it was a relaxing day where the children came to school wearing summer clothes and accessories. It seems like everyone is looking forward to those summer holidays! To view the photos of this event click on the link Attivitajiet.

Token for Father’s Day

Fadal ftit ġranet biss biex nordnaw il-coasters tal-injam bl-isem fuqhom għal jum il-missier għal-3 euro l-wieħed.  Min irid jordna għandu jġib l-flus sa nhar it-Tnejn 14-6-21.  

There are only a few days left to order the wooden coasters with a name on them for father’s day at 3 euro each.  Those who wish to order must get the money till next Monday 14 – 6 – 21.

MADAM