Jum id-Dinja – 22 ta’ April 2012!

[nggallery id=25] 

Prosit kbir lill-istudenti kollha li ħadu sehem f’ Earth Day li ġiet iċċelebrata nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ April 2012. 

Prosit oħra tmur għall-istudenti kollha li ħadu sehem fil-kompetizzjoni! Is-sur Michael Tabone u s-sur Manuel Cauchi għażlu l-aħjar xogħolijiet. Dawn ġew ippremjati f’din l-okkażjoni permezz ta’ kotba.  Kull student li pparteċipa fil-kompetizzjoni ġie mogħti ċertifikat.

 Grazzi kbira tmur lejn kull min għin biex din iċ-ċelebrazzjoni tirnexxi, kif ukoll lil Kunsill Lokali ta’ Ħal Kirkop li sponsorjana.  Għalhekk kull student fl-iskola tagħna ingħata keychain biex jiftakar f’Jum id-Dinja!