Akkwistajna l-Green Flag għat-Tielet darba!

Il-Kunsill tal-istudenti hu magħmul minn tmintax-il membru. Aħna niltaqgħu darba fix-xahar jew kull meta naraw li hemm il-ħtieġa. Din is-sena erġajna akkwistajna għat-tielet darba l-Green Flag. Kollha kemm aħna kburin biha u nixtiequ nibqgħu naħdmu sabiex inkomplu ngħinu fil-ħarsien tal-ambjent madwarna.

SAM_1792