EWWR fl-Iskola tagħna!

Grazzi ħafna lil kull min għin biex ġbarna 934 bott li se jingħataw lill-Każin tal-Banda ewlieni tal-iMsida. Dawn se jintużaw fi żmien il-Ġimgħa l-Kbira normalment fil-Pjazza ta’  quddiem il-Knisja ta’ San Gużepp tal-iMsida. B’hekk il-bottijiet se jerġgħu jieħdu l-ħajja qabel ma jintefgħu għar-riċiklaġġ.

Għad fadal 3 biljetti li ħadd ma ġie għalihom.

Min għandu dawn il-biljetti jista’ jiġi jiġbor il-Voucher mill-iskola.

Ir-rebbieħa li telgħu bix-xorti. Dawn ingħataw Voucher li kienu sponsorjati mill-Kunsill Lokali Kirkop! 

Il-bottijiet  inġabru biex jittieħdu l-iMsida!

 

Jum it-Tfal – 19 ta’ Novembru 2018

Kompetizzjoni – Jum it-Tfal bil-kollaborazzjoni tal-kunsill lokali Ħal Kirkop – Rebbieħa

Kategorija 1 – KG1 & KG2

1st         Lara Grech

2nd       Jamie Lee Cachia

3rd        Michela Debono

Kategorija 2 – Yr1 – Yr3

1st         Emerson Saliba

2nd       Kristen Azzopardi

2nd       Yan Azzopardi

Kategorija 3 – Yr4 – Yr6

1st         Letizia Barbara

2nd       Kane Mifsud

3rd        Ailey Gatt

Grazzi lill-kunsill Lokali Hal Kirkop li ta basket lil kull tifel u tifla fl-iskola b’sandwich, tuffieha u flixkun ilma!

 Is-sindku waqt l-attivita’ ta’ Jum it-Tfal
Ir-rebbieħa tal-Kompetizzjoni u l-parteċipanti li ngħataw ċertifikati