Laqgħat għall-ġenituri – Parent’s Meetings

Se jkun hemm laqgħat għalikom il-ġenituri fuq MS Teams (għandkom video iktar ‘l isfel fuq kif tużawh). Għandkom tircievu l-invit/link mingħand l-għalliema rispettivi. Jekk tiklikkjaw fuq il-link ftit minuti qabel il-laqgħa tkunu tistgħu tingħaqdu mat-tim.

It-Tnejn, 5 t’Ottubru 2020

Yr.6 – 9:30am

Yr.5 – 10:00am

Yr.4.1 – 10:30am

Yr.4.2 – 11:00am

Yr.3 – 11:30am

It-Tlieta, 6 t’Ottubru 2020

Yr.1 – 9:30am

Yr.2 – 10:00am

Kinder 2.1 – 10:30am

Kinder 2.2 – 11:00am

TABLETS

Kulħadd għandu jqabbad it-tablet għal xi updates li jista’ jkun hemm.

Kulħadd għandu jiċċarġja t-tablet mid-dar.

Importanti

ĦADD ma jista jidħol l-iskola mat-tfal filgħodu jew biex jiġborhom wara nofsinhar (evitaw il-ġbir kmieni jew tard. Aħsbu għat-traffiku.)

No unauthorised persons may enter the school premises at any time.  (Kindly stick to the indicated times and remember to make allowances for traffic delays.)

– Għall-mistoqsijiet ċemplu 25984130 jew 25984131 imma tridu tifmhu li ser ikun hemm ħin ta’ stennijja sakemm inlestu mid-dħul/ħruġ tat-tfal kollha.

If you have any queries call on 25984130 or 25984131.  There may be some waiting time for calls to be answered especially during admission and dismissal.

– Tistgħu wkoll tibgħatu l-mistoqsijiet b’ e-mail fuq sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt

You may also send your queries by e-mail on sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt

– Iċekkjaw it-temperatura tat-tfal mid-dar u tibgħatuhomx jekk għandhom 37.2°c jew aktar, sogħla (min għandu l-asthma għandu jġib ċertifikat tal-professur), flissjoni, mnieħer iqattar (anki tal-allerġija), imsarinhom jew iħossuhom ma jifilħux

Please check your childrens’ temperature at home and do not send children to school if their temperature is 37.2 °c or higher, if they are coughing (asthma/allergy sufferers must have a specialist’s medical certificate), runny or blocked nose, the runs, or if they are feeling unwell.

IL-ĠENITURI M’GĦANHOMX JITILGĦU FUQ IR-RAMPA JEW IT-TARAĠ TAL-ISKOLA IMMA JIBQGĦU FUQ IL-BANKINA. 

PARENTS MUST STAY ON THE PAVEMENT AND NOT USE THE RAMP OR STAIRS.

– It-tfal iridu jilbsu maskra jew visor (iktbulhom isimhom fuqhom) fid-dħul u l-ħruġ, waqt il-break u meta jmorru t-toilet. 

Pupils are to wear a mask or visor (write their names on them) during entry into and dismissal from school, during break time and when they go to the toiltes.

– Żommu l-mobile mixgħul biex inkunu nistgħu nikkuntattjawkhom malajr f’każ ta’ emerġenza.

Kindly keep your mobile on so that we can contact you immedialtely if we need to.

Ħinijiet Dħul u Ħruġ – Arrival & Dismissal

DĦUL – ARRIVAL  KLASSI – CLASSĦRUĠ – DISMISSAL  
Yr.1 – Yr.6 – Main Door  
  8.30 a.m.  P6  2.25 p.m.
  8.35 a.m.  P5  2.25 p.m.
  8.40 a.m.  P4.2  2.20 p.m.
  8.45 a.m.  P4.1  2.20 p.m.
  8.50 a.m.  P3  2.15 p.m.
  8.55 a.m.  P2  2.15 p.m.
  9.00 a.m.  P1  2.10 p.m.
Kinder – Door next to Library  
  8.30 a.m.  KG 2.2  2.05 p.m.
  8.35 a.m.  KG 2.1  2.05 p.m.
  8.40 a.m.  KG 1  2.00 p.m.

Id-dħul u l-ħruġ isir  klassi klassi. L-istudenti kollha għandhom jilbsu l-maskra/visor.  Il-ġenituri għandhom jibqgħu fuq il-bankina u ma jitilawx fuq ir-rampa jew it-taraġ. Jekk jogħġobkom żommu l-ħin tagħkom biex ma noħolqux folol bla bżonn.  Grazzi.

Entrance and exit from school  will take place class by class in a single file.  All pupils must wear a mask/visor.  Parents are to remain on the pavement and not go onto the ramp or stairs.  Kindly keep to the scheduled times so as not to create any unnecessary crowds.  Thank you.