Ħaloween

Billi tajt parir li t-tfal ma jmorrux trick or treating għal għada biss tajthom permess li jistgħi iġibu ħelu u xorb (mhux alkoħol) li jridu.  B’hekk ikunu jistgħu jifirħu ftit iżjed meta jkunu l-iskola. Ftakru li nhar it-tnejn tlieta u l-erbgħa 2,3,4 ta’ Novembru huma VAGANZI TAL-MIDTERM U T-TFAL M’GĦANDHOMX SKOLA.  jerġgħu jiġu l-iskola nhar il-ħamis 5 ta’ Novembru bit-track suit u lunch regolari u ilma.  Ħudu pjaċir u ħudu ħsieb.

Il-MADAM

Since I recommended that the children do not do any trick or treating just for tomorrow i gave permission for them to bring any sweets or drinks (non-alcoholic) they would like.  In that way they can have a bit of extra fun at school.Kindly remember that monday tuesday and wednesday 2,3,4 November are MID-TERM HOLIDAYS AND THERE IS NO SCHOOL.  They come back to school on Thursday 5th November with their tracksuit and regular lunch and plain water. Have fun and stay safe.

MADAM

Meta tkun ix-xita

Importani tiftakru li meta tkun ix-xita aħna xorta obbligati nosservaw il-protokol tal-ħinijiet tad-dħul (u l-ħruġ).  Għal dan il-għan, meta tkun ix-xita ibqgħu stennew fil-karozzi jew id-dar u ejjew l-iskola tard waqt li dejjem tosservaw is-social distancing biex ma jkunx hemm folla nies fuq xulxin barra.  Aħjar tibdew il-lezzjonijiet tard milli tixxarbu. Nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni.

il-Madam

Please note that even when it rains we are obliged to follow protocol with regards to entrance (and exit times). Therefore when it rains kindly wait in your car or at home and come to school when the rain stops or calms down ALWAYS REMEMBERING TO OBSERVE SOCIAL DISTANCING TO AVOID CROWDS.  It is better to begin lessons later than to get wet.  I thank you for your collaboration.

Madam

Inrawmu t-Trabi jaqraw/Teach your baby to read

It-trabi jitgħallmu lingwa billi jassorbu l-informazzjoni permezz tas-sensi tas-smigħ u l-ħars. Mill-informazzjoni li jassorbu jitgħallmu jipproċessaw xi jfisser dak li jaraw u jisimgħu. It-trabi jużaw ħalqhom, ilsienhom u widnejhom biex jimitaw dak li jaraw u jisimgħu f’nies oħra u hekk jitgħallmu joħolqu l-ħsejjes u l-modi tagħhom ta’ komunikazzjoni. Dan l-iżvilupp fil-lingwa mitkellma jwitti t-triq biex it-tfal, aktar ’il quddiem f’ħajjithom, jiksbu lħiliet tal-litteriżmu. Għaldaqstant, għall-ġenituri/kustodji huwa kruċjali li jkunu jafu kif jistgħu jistimulaw b’mod meqjus l-iżvilupp tal-ħiliet lingwistiċi ta’ wliedhom u kif għandhom ilaqqgħuhom ma’ kotba tal-qari xierqa għalletà tagħhom.
Fid-dawl ta’ dan kollu, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fi ħdan il-Ministeru għall-edukazzjoni u x-Xogħol se torganizza taħditiet online għal dawk il-familji li qegħdin jistennew tarbija. F’dawn it-taħditiet se jiġu diskussi suġġetti bħal kif il-ġenituri/kustodji jistgħu jgħinu lil uliedhom jiżviluppaw il-ħiliet fil-lingwa tagħhom, saħansitra minn qabel ma jitwieldu. It-taħditiet se jsiru f’kollaborazzjoni mal-Parentcraft Services u l-familji jistgħu jagħżlu li jsegwuhom bil-Malti jew bl-Ingliż.
Dawn it-taħditiet se jingħataw live bl-użu tal-Microsoft Teams. Kull familja tista’ ssegwi żewġ taħditiet u min jattendihom t-tnejn, ikun jista’ jmur jiġbor pakkett riżorsi mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, Triq Ġużè Abela Scolaro, il-Ħamrun.
Taħditiet bil-Malti
Il-Ħamis, 5 ta’ Novembru 2020 10:00 L-ewwel parti
Il-Ħamis, 12 ta’ Novembru 2020 10:00 It-tieni parti
Is-Sibt, 7 ta’ Novembru 2020 10:00 L-ewwel parti
Is-Sibt, 14 ta’ Novembru 2020 10:00 It-tieni parti
It-Tlieta, 17 ta’ Novembru 2020 17:00 L-ewwel parti
It-Tlieta, 24 ta’ Novembru 2020 17:00 It-tieni parti
Is-Sibt, 21 ta’ Novembru 2020 10:00 L-ewwel parti
Is-Sibt, 28 ta’ Novembru 2020 10:00 It-tieni parti
Taħditiet bl-Ingliż
Is-Sibt, 24 ta’ Ottubru 2020 10:00 L-ewwel parti
Is-Sibt, 31 ta’ Ottubru 2020 10:00 It-tieni parti
It-Tlieta, 03 ta’ Novembru 2020 17:00 L-ewwel parti
It-Tlieta, 10 ta’ Novembru 2020 17:00 It-tieni parti
Il-Ħamis, 19 ta’ Novembru 2020 10:00 L-ewwel parti
Il-Ħamis, 26 ta’ Novembru 2020 10:00 It-tieni parti
Min ikun irid aktar informazzjoni u/jew ikun jixtieq jirriserva post għandu jċempel 2598 2999 jew jibgħat ittra elettronika lil aqra.storja@ilearn.edu.mt. Biex iżżomm ruħek infurmat, segwi l-paġna tal-facebook Aqra Miegħi / Read with Me.

Grazzi tal-attenzjoni.
Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar

Teach your baby to read

Babies learn language by taking in information through their senses of hearing and sight as they learn to process the meanings behind those sights and sounds. They use their mouths, tongues, and ears as they learn to mimic the sights and sounds of other people in order to create their own sounds and communications. This spoken language development compliments the child’s literacy achievement later on in life. Therefore, it is essential that parents/guardians are aware of how to encourage their baby’s language development in a
meaningful way and how to expose them to age-appropriate reading books.
The National Literacy Agency within the Ministry for Education and Employment is organising online live seminars for families expecting a baby. During these seminars issues such as how to encourage the development of emergent literacy skills, even before babies are born, will be discussed. These seminars are run in collaboration with Parentcraft Services. Families may choose whether to attend a talk in Maltese or in English.
These seminars are organised live on Microsoft Teams. Families can attend the two sessions and participating families who attend both seminars can obtain a pack of literacy resources from the National Literacy Agency, Joseph Abela Scolaro Street, Ħamrun.
Seminars in English
Saturday, 24 October 2020 10:00 Part 1
Saturday, 31 October 2020 10:00 Part 2
Tuesday, 03 November 2020 17:00 Part 1
Tuesday, 10 November 2020 17:00 Part 2
Thursday, 19 November 2020 10:00 Part 1
Thursday, 26 November 2020 10:00 Part 2
Seminars in Maltese
Thursday, 05 November 2020 10:00 Part 1
Thursday, 12 November 2020 10:00 Part 2
Saturday, 07 November 2020 10:00 Part 1
Saturday, 14 November 2020 10:00 Part 2
Tuesday, 17 November 2020 17:00 Part 1
Tuesday, 24 November 2020 17:00 Part 2
Saturday, 21 November 2020 10:00 Part 1
Saturday, 28 November 2020 10:00 Part 2

For more information and to reserve a place phone 2598 2999 or send an email to aqra.storja@ilearn.edu.mt.
Follow our fb page Aqra Miegħi/Read with Me for weekly updates.
Thank you for your attention.
Directorate for Learning and Assessment Programmes

Rampa tan-naħa tal-Librerija

Bħalma nnotajtu llum beda t-twaħħil tal-ilqugħ bl-injam mar-rampa fejn l-entratura tal-librerija. Malli jkollna l-affarijiet lesti, nibdew indaħħlu u noħorġu l-istudenti tal-Kinder Garten minn dik l-entratura. Navzawkom ukoll fit-tibdil tal-ħinijiet iktar il-quddiem

Nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni tagħkom.

IMPORTANTI ĦAFNA (english version below)

F’Każ ta’ Mard:

Jekk student iħossu ma jiflaħx fl-iskola, dan l-istudent jittieħed fil-Kamra ta’ Iżolament (Isolation Room), hekk kif hu indikat fil-protokolli għall-iskejjel. L-istudent fl-ebda ħin ma jitħalla waħdu. Il-ġenituri/kustodji jintalbu biex jiġbru t-tifel/tifla tagħhom. Huwa importanti ħafna li l-ġenituri/kustodji jikkoperaw immedjatament u jikkuntatjaw it-tabib tal-familja.

Ic-ċertifikat tat-tabib ghandu jintbaghat fuq l-email sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt, jew fuq What’sApp lil MS. Cassar fuq 79226519, U MHUX LILL-GĦALLIEMA/KGE TAL-KLASSI.

Sabiex student jiġi aċċettat lura l-iskola, iċ-ċertifikat irid ikollu miktub li l-istudent hu tajjeb biex jattendi l-iskola (fit for school). JEKK XI STUDENT IBATI MINN XI KUNDIZZJONI PARTIKOLARI, eżempju allerġija, importanti li ċ-ċertifikat jindika din il-kundizzjoni.

Korrispondenza mal-Mede sezzjoni Covid:

Grazzi tal-koperazzjoni.

———————-

VERY IMPORTANT NOTICE
If a pupil becomes sick at school, we follow the protocol given

 • the pupils is taken to the isolation room where he will still be supervised
 • parents/guardians are asked to collect them at once
 • the pupil may return if he comes to school with a medical certificate stating the date of return and that s/he is FIT FOR SCHOOL.
 • IF THERE IS A PARTICULAR RECURRING CONDITION  (e.g. asthma, croup, allergy) THE DOCTOR/SPECIALIST MUST WRITE THIS DOWN AND INDICATE WHAT THE PUPIL WILL BE DOING (e.g. coughing, sneezing several times) (See letter by the Covid section team of education on top)
 • Medical certificates should be scanned and sent to school via e-mail sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt and not given or sent to the teacher. You can also send a copy via What’sApp to me (head of school) on 79226519 and I will forward it to the school/Rita myself.

Thanks for your cooperaion

PINK OCTOBER u HALOWEEN (English version below)

 1. Nhar it-Tnejn 26 t’Ottubru MIN IRID ser nilbsu ROŻA u niġbru € 1 mingħand it-tfal u €2 mingħand l-għalliema biex nagħmlu l-parti tagħna għal PINK OCTOBER.  Min ma jixtieqx jilbes hekk jista jiġi l-iskola bit-tracksuit bħas-soltu.  

2. Nhar il-Ġimgħa 30 t’ Ottubru MIN IRID jista jilbes kostum tal-haloween jew ISWED U ORANĠJO.  Jistgħu jagħmlu xi make up ukoll imma bħas-soltu m’hemmx maskri li jgħattu l-wiċċ kollu, xwabel, manetti jew revolvers.  GĦAL HALOWEEN MA JINĠABRUX FLUS.  Nissuġġerixxi li din is-sena MA JSIRX TRICK OR TREATING minħabba raġuni ta’ sigurta’.  Għalhekk it-tfal jistgħu jifirħu fil-‘bubbles’ tagħhom ma’ sħabhom l-iskola.  Min ma jixtieqx jilbes hekk jista jiġi l-iskola bit-tracksuit bħas-soltu. 

3. IMPORTANTI LI KULJUM IT-TFAL GĦANDHOM JILBSU Ċ-CAPPETTA TAL-KULUR LI NGĦATAT APPOSTA

4. Ftakru li hemm il-vaganzi tal-mid-term mit-2 sal-4 ta’ Novembru.  Nidħlu l-iskola nhar il-Ħamis 5 ta’ Novembru 2020.

Il-Madame

PINK OCTOBER and HALOWEEN

 • On monday 26-10 we will celebrate pink october so the children can wear pink if they want to.  if not they can wear their tracksuits.  we will collect €1 from the children for this cause.
 • On friday 30 -10 the children can wear a haloween costume or black and orange clothes.  They should not wear a full face mask or have toy guns, swords or handcuffs.  They can however paint their faces.  We will not collect money on this day.  I suggest that there is no trick or treating on this day after school.  The children can have fun in their bubbles with their friends at school.  
 • Every day the children should wear the coloured bracelet they were given so that we can easily identify their bubbles.
 • Remember that there will be no school on the 2,3,4 November because of mid-term holidays.  We will return to school Thursday the 5th of November.

Madame

IMPORTANTI

 1. Mid-Depot tawna 2 barriers biex nagħlqu t-toroq bihom ħalli nissalvagwardjaw lill-istudenti. Għaldaqstant ĦADD, inkluż intom il-ġenituri, ma jista jidħol bil-vettura fil-ħin li jkunu qed jidħlu jew joħorġu l-istudenti. Ejjew nevitaw li jkollna inċident!

2. L-istudenti kollha għandhom il-ħin partikolari tagħhom fi x’ħin jidħlu u joħorġu mill-iskola. Żommu l-ħin ħa nevitaw inkwiet bla bżonn fir-rigward ta’ saħħa ta’ uliedkom, tagħkom u tagħna.

3. Nerġgħu nfakkru li kull min iġib ċertifikat irid jibgħatu email fuq: sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt jew jibgħatu lil Ms. Cassar. Iċ-ċertifikati mhux se jiġu aċċettati jekk mhux b’mod elettroniku.

Napprezzaw il-koperazzjoni tagħkom

Aqra d-dar

Aqra d-dar hi skema maħsuba għal dawk l-istudenti li qegħdin id-dar u ma jattendux l-iskola, kif ukoll għal dawk li huma ma jifilħux jew kwarantina. F’din l-iskema l-istudenti jistgħu jisselfu massimu ta’ żewġ kotba minn katalgu magħmul apposta.

Katalgu:

https://education.gov.mt/en/nationalliteracyagency/PublishingImages/Pages/Programmes/Aqra-Kemm-Tiflah/Aqra%20d-Dar%20lista%20ta’%20kotba.pdf

Il-kotba jitqassmu bil-posta jew bl-idejn minn uffiċjali tal-Aġenzija tal-Litterizmu mingħajr ebda ħlas.

Dawk li jixtiequ li wliedhom jissieħbu f’din l-iskema għandhom jibgħatu l-applikazzjoni t’hawn taħt flimkien mal-ittra ta’ kwarantina u/jew ċertifikat mediku.

Applikazzjoni:

Għal iktar informazzjoni ibgħatu e-mail fuq: marouska.falzon-cutajar@gov.mt jew billi jċemplu 25983304.