Xalata ta’ kitba għall-familji Online/ Online Family Writing Activity

Qabel il-pandemija COVID-19, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu kienet qiegħda torganizza diversi Xalati ta’ Kitba, bil-Malti u bl-Ingliż, għal tfal bejn il-5 snin u t-12-il sena, u l-familji tagħhom f’firxa ta’ lokalitajiet Maltin u Għawdxin. F’dawn ix-Xalati ta’ Kitba l-familji jħaddmu l-proċess tal-kitba b’mod divertenti u f’kuntest rilassanti.
Fiċ-ċirkustanzi preżenti, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu bi sħab ma’ Heritage Malta se torganizza Xalata ta’ Kitba online dwar it-Tempji ta’ Ħal Tarxien, kif ġej:
Data: Il-Ġimgħa, 11 ta’ Diċembru 2020
Ħin: Bejn is-6:30 p.m. u t-8:00 p.m.
Età: Minn 7 sa 11-il sena
Kif: Bil-Microsoft Teams
Dawk il-familji li jixtiequ jieħdu sehem f’din l-attività għandhom jirriservaw post billi jibagħtu din l-informazzjoni:

 • Isem u kunjom it-tifel/tifla/tfal,
 • Isem u kunjom il-ġenitur/kustodju,
 • Età tat-tifel/tifla/tfal,
 • Numru tal-mobile,
 • Indirizz elettroniku,
 • Indirizz postali
  lil mwp.nla@ilearn.edu.mt, sa mhux iktar tard min-nhar l-Erbgħa 2 ta’ Diċembru 2020.
  Minħabba li l-postijiet huma limitati, il-parteċipanti jintgħażlu skont min japplika l-ewwel.
  Jekk tixtieq iktar informazzjoni dwar din ix-Xalata ta’ Kitba ċempel 2598 3324.

 • Grazzi tal-attenzjoni.
  Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar

Online Family Writing Activity

Prior to the start of the COVID-19 pandemic, the National Literacy Agency organised several free of charge Family Writing Activities, in Maltese and English, for children aged 5 to 12 years and their families in several localities around Malta and Gozo. These activities offered families a positive experience of the writing process in a fun and relaxed setting.
In the present circumstances the National Literacy Agency, in conjunction with Heritage Malta, is organising an online Family Writing Activity in Maltese about the Tarxien Temples, as follows:
Date: Friday, 11th December 2020
Time: From 6:30 p.m. till 8:00 p.m.
Age: From 7 to 11 years
How: On MS Teams


Families who wish to participate in this activity are asked to book a place by sending an email with the following information:

 • Child’s name and surname,
 • Parent’s/guardian’s name and surname,
 • Child’s age,
 • Contact numbers,
 • Email address,
 • Postal Address,
  to mwp.nla@ilearn.edu.mt, by not later than Wednesday 2nd December 2020.
  Applications will be processed on a first come first served basis.
  For more information about this activity, kindly contact us on 2598 3324.
 • Thank you for your attention.
  Directorate for Learning and Assessment Programmes

Importanti

Importanti ħafna li minħabba tixrid ta’ virus ma tibgħatux kejkijiet ta’ ebda tip, l-anqas muffins issiġillati waħda waħda. 

Kull meta u għal kull raġuni li student/a jitlef ġurnata tal-iskola, jeħtieġ iġib ċertifikat FIT FOR SCHOOL biex j/terġa j/tiddaħħal l-iskola.  Dan iċ-ċertifikat mediku għandu jintbagħat QABEL ma  jitħallew jidħlu l-iskola jew fuq l-email sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt jew lili fuq WhatsApp fuq 79226519.  

Dan kollu qed nagħmluh biex insegwu d-direzzjoni tal-miżuri ta’ contra l-pandmia COVID 19. 

IL-MADAM

To avoid the spread of the virus, kindly do not send any type of cake or muffins even though they may be individually sealed.

When a student is away from school, even for one day, the parents must obtain a medical certificate that says FIT FOR SCHOOL in order for the child to be admitted into school.  This medical certificate must be sent to school BEFORE the child comes to school.  Send certificates by e-mail on sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt or to me on WhatsApp on 79226519.

We are doing all this to follow all protocols regardingthe COVID 19 pandemic.

MADAM 

Jum Dinji tat-Tfal

Għeżież Ġenituri

Vera ħasra li t-tfal tagħna m’għandhomx il-liberta’ jew nuqqas ta’ ħsieb li kellna aħna. Minnflok, xi ftit jew wisq għandhom l-istress li l-COVID 19 ġabet.  Hija fil-fatt il-bully li qed tgħakkes lil kulħadd.  Biex intaffulhom ftit, għal Jum Dinji tat-Tfal, fl-20 ta Novembru iddeċidejt li MIN IRID jista’ jilbes l-ħwejjeġ li jrid u jġibu magħhom l-ikel u x-xorb li jridu wkoll.  Mhix ħaġa kbira imma għall-inqas, ikollhom xi ħaġa li forsi ttaffilhom ftit mid-dwejjaq.  

Naf ukoll li hu kmieni u ser nerġa’ nfakkarkom li l-aħħar jumejn tal-iskola, it-Tnejn 21 u t-Tlieta 22 ta’ Diċembru, billi ma nisgħux nagħmlu l-festin tal-Milied bħas-soltu MIN IRID ukoll jistgħu jiġu bi ħwejjeġ li jridu u jieklu u jixorbu dal illi jridu.  EJJA ĦALLI NKUN ĊARA – DAN MA JFISSIRX LI KULĦADD IRID JIXTRI TIBDILA ĠDIDA.  ĠIEĦ KEMM HEMM MA NIXTIEQX LI TIDĦLU FI SPEJJES ŻEJDA. Ħalluhom komdi u jifirħu daqsxejn.  Jalla kollox jgħaddi b’wiċċ il-ġid ma jdumx.  Inselli għal kulħadd.

IL-MADAM

Dear Parents

COVID 19 has brought so many restrictions and this is affecting our dear children.  It is a shame that this bully of an illness is robbing our children of a carefree time of life and causing them a lot of stress.  To this effect and in order to see them have fun, on the 20th of November, on World Children’s Day, I am giving permission to the children (ONLY IF THEY WANT TO) to wear what they want and also eat and drink things they like most – sweets included.  

Also, and of this I will remind you once again later on, on the two last days of school, monday the 21st and Tuesday the 22nd of December since we cannot have the ususal party, the children can also wear and eat and drink what they want to.  LET ME MAKE MYSELF CLEAR – THIS DOES NOT MEAN THAT ANYONE SHOULD FEEL OBLIGED TO BUY NEW OUTFITS FOR THE OCCASION.  I DO NOT WANT TO PUT YOU THROUGH ANY EXTRA EXPENSE.  Just let them be comfortable and happy as children are supposed to be.  Let us hope that all this is over very soon.  I wish you and your families all the very best. 

MADAM

Naqraw Flimkien / Let’s Read Together

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għadha kif nediet librerija ta’ filmati ‘Naqraw Flimkien / Let’s Read Together’.
Din il-librerija toffri sessjonijiet ta’ qari għall-gost irrekordjati għal tfal bejn 0 u 11-il sena. Dawn is-sessjonijiet saru bil-Malti jew bl-Ingliż mill-animaturi tal-qari tal-Aġenzija.
Kull ġimgħa, il-ġenituri/kustodji tat-tfal jistgħu jissellfu żewġ sessjonijiet, waħda bil-Malti u oħra bl-Ingliż. Dawn il-filmati jkunu bla ħlas imma jistgħu jintużaw biss għal tliet sigħat. Il-ġenituri/kustodji huma mistiedna jagħżlu ssessjonijiet minn dawn il-katalgi:
https://education.gov.mt/en/nationalliteracyagency/Pages/Resources/Lets-Read-Together.aspx
Biex tissellef filmat trid tibgħat ittra elettronika lil kurt.lee.azzopardi.2@ilearn.edu.mt u tagħtih din l-informazzjoni:
• It-titlu tas-sessjoni.
• L-età tat-tfal (0-3, 3-7 jew 7-11-il sena).
• Id-data u l-ħin meta tixtieq tara s-sessjoni (mit-Tnejn sal-Ġimgħa fl-4:00 pm jew fis-7:00 pm, is-Sibt fid-9:00 am jew fl-12:00).
Is-Sur Kurt Azzopardi jipprovdilek il-ħolqa u l-password tal-filmat/i b’ittra elettronika. In-numru tat-telefon tiegħu huwa 2598 2997.

Grazzi tal-kooperazzjoni.
Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar

Infakkru…..

Importanti nfakkrukom biex tiċċekkjaw t-temperatura tat-tfal tagħkom qabel iġġibuhom l-iskola.

Barra minn hekk, importanti nfakkru wkoll li kull min ifalli, mqar ġurnata waħda, irid iġib ċertifikat mit-tabib li jgħid li hu tajjeb li jattendi l-iskola bid-data (fit for school on…) Dan irid jintbagħat fuq l-email tal-iskola: sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt qabel ma t-tifel/tifla j/tidħol l-iskola.