ITAMA

Se nagħtu formola ta’ ITAMA lil dawk l-istudenti li ma għamlux it-test tas-Coeliac, għax hemm possibilita’ (dejjem skont kemm ikun hemm applikanti) li jerġgħu jiġu l-iskola tagħna. Importanti li min hu interessat jibgħat il-formola mimlija mat-tfal u jagħtuha lis-Security malli jidħlu l-iskola.

Kwestjonarju/ Questionnaire

Jekk joġgħobkom għinu l-iskola billi  timlew il-kwestjonarju qasir li qassamna dwar l-użu tal-maskri u rritornawhom l-iskola mill-aktar fis possibbli.

Kindly help the school by filling in the short questionnaire we have given to the pupils about the use of masks.  Please return them to the school as soon as possible.  
MADAM

Test tas-Coeliac

Ser jerġa jkun hemm ċans biex min jixtieq jiġi ttestjat għall-kundizzjoni tas-COELIAC ser ikun jista’ jagħmel dan aktar qrib is-sajf.  L-informazzjoni ser tkun fuq l-aħbarijiet lokali.  

There will be another chance for those wishing to be tested for the COELIAC condition.  This will take place later on this year, closer to summer.  All information will be in the local news bulletin. 

Madam

Figolli tal-għid – Figolli Easter Bakes

Se jkollna figolli tad-ditta Ta’ Xmun għal bejgħ, mimlija bl-intrita pura, miksiija biċ-ċikkulata jew bil-ġelu għal prezz ta’ €6.75. Se jkollna wkoll figolli bl-għaġina biss imżejna għall-prezz ta’ €1.55. Kull min irid jordna jista’ jagħmel dan sa nhar il-Ħamis, 18 ta’ Marzu 2021. 


We will be selling Figolli Easter Bakes made by Ta’Xmun.  The sweet pastry is filled with pure almonds and coated in the traditional white sugar icing or chocolate and they cost €6.75. An unfilled cheaper version made of decorated sweet pastry cost  €1.55. Those who would like to order any of these items may do so till Thursday, 18th March 2021.

Laqgħa organizzata mill-iskola dwar l-użu għaqli tal-internet / Meeting for parents about the use of internet.

Għeżież ġenituri/kustodji,

Qed nistednukom biex tidħlu online għal-laqgħa dwar l-użu għaqli tal-internet u kif għandna ngħallmu lill-uliedna biex jagħrfu u jevitaw ċertu abbużi u bullying li sfortunatament qed jiżdied fuq is-social media. Din il-laqgħa se ssir fl-1 ta’ Marzu 2021 fil-11:00am. Min hu interessat jista’ jaċċessa din il-ħolqa:
Click here to join the meeting

Dear parents/guardians,

You are hereby being invited to join us on-line for a meeting about internet use including how we can teach our children to recognize and avoid abuse and bullying that unfortunately keeps happening on-line on social media. This meeting will be held on the 1st of March 2021 at 11.00am. Those interested can join by clicking on the following link:

Click here to join the meeting

ITAMA

Għada se jkollna ners biex jiċċekkja lill-istudenti dwar allerġija relatati mas-celiac. It-test se jsir biss lill-istudenti li għandhom il-kunsens min-naħa tal-ġenituri/kuraturi.

Tomorrow a nurse will check the students for celiac allergy. Only those students who have the consent from their parents will be checked.

Covid Face Mask Challenge

Idħol fis-sezzjoni Attivitajiet Varji – Kompetizzjoni – Covid Face Mask Challenge biex tara l-istudenti li ġew ipproemjati mill-iskola għall-isbaħ face masks.

Click on section Attivitajiet Varji – Kompetizzjoni – Covid Face Mask Challenge to see the students that were rewarded by the school for the best face masks.