L-GĦID IT-TAJJEB / HAPPY EASTER

Kemm infakkarkhom li llum l-aħħar ġurnata tat-tieni term. Hu ppjanat illi nidħlu lura l-iskola t-Tnejn 12 t’ April.  Madanakollu nħeġġiġkhom dejjem taraw l-aħbarijiet biex tkunu tafu jekk ikun hemm xi żviluppi jew tibdil fid-data.
Rita ser tibgħat e-mail bl- STEM CHALLENGE FEJN HEMM ATTIVITAJET MARBUTA MAL-GĦID GĦAL KULL KLASSI (tal-KG jistgħu jagħmlu l-attivitajiet tal-Yr 1).  Dawn l-attivitajiet jistgħu jsiru mal-familja KOLLHA meta tkunu d-dar. Din tistgħu ssibuhsa fuq il-website sbc.kirkop.skola.edu.mt Bħas-soltu nħeġġiġkhom taghtu eżempju tajjeb lil uliedkhom billi jarawkhom TAQRAW KTIEB.  Tistgħu ukoll tagħmlu xi ażżjoni ta’ karita’ billi żżommu kuntatt  virtwali mal-qraba speċjalment dawk li jkunu waħidhom.  Sempliċi telefonata taf tagħmel id-differenza kollha.  Nixtieqilkhom kollha l-Għid it-Tajjeb u jalla jkollkhom ġranet ta’ mistrieħ xieraq waqt il-vaganzi.

IL-MADAM

I would like to remind you that today is the last day of the second term.  We are scheduled to go back to school on Monday the 12th of April.. However I urge you to see the news to see if there will be any new developments or a change of date. 
Rita will be sending you an e-mail about the STEM CHALLENGE WHERE YOU WILL FIND EASTER RELATED ACTIVITIES FOR EVERY CLASS (KG can do the YR 1  activities).  These activites can be done with ALL the family once you will be at home.   you can also find this activity on the website sbc.kirkop.skola.edu.mt I also encourage you to set a good example for your kids by letting them see you READ A BOOK. You can also do something charitable by virtually contacting relatives, especially those that are on their own.  A simple telephone call can make all the difference.  I wish you all a Happy Easter and may you also have a well deserved rest during the holidays.
MADAM

30-3-21

Għada hija l-aħħar ġurnata tat-tieni term u se nagħmlu Crazy Hair/Hat Day.

Tomorrow is the last day of the second term and we are going to do a Crazy Hair/Hat Day.

Naqra Naqra (Reading)

Idħol fis-sezzjoni Attivitajiet – Naqra Naqra, fejn għandek issib ritratti ta’ studenti u xogħolhom marbut mal-qari.

Click on section Attivitajiet – Naqra Naqra where you will find photos of students and their work related to reading.

Walk for Nature 2021

Date: 15th March- 30th April 

Location: Your choice!  

Now more than ever it is important that we all connect with nature to help keep our wellbeing healthy. With this in mind and the Maltese spring just around the corner we want to share with you, your pupils and teachers our Walk for Nature 2021. The event will be held a little differently than in previous years to keep you all safe*, but we do hope you still want to get involved. Throughout the month of March and April, you can help protect birds by purchasing one of our ‘Walk for Nature’ products on our online shop. 100% of your funds will go towards the purchase of a satellite tag for a rehabilitated bird of prey! Satellite tags are vital for tracking migration data and help us to further understand the migratory behaviour of bird species.   

By purchasing one of our products, your name will be entered into a prize draw for some truly amazing experiences! 

€5 will get you a selection of 5 maps for nature walks and 1 entry into a prize draw for a private tour of Simar Nature Reserve. 

€10 will get you a selection of 7 maps for nature walks and 1 entry into a prize draw for a private bird ringing session with a licenced ringer. 

€15 will get you a selection of 9 maps for nature walks and 1 entry into a prize draw to come and watch our satellite tagged bird released on Comino, and we’ll let you name the bird! 

Please go to our online shop to get involved, the ‘Walk for Nature’ products can be found here.  

By taking part in Walk for Nature 2021 your school will collect Dinja Waħda points! Here are the number of points that your school can collect. Don’t forget to share this email with all your pupils, parents and teachers.  

  • 100 points for participation 
  • Bonus 25 points if more than 10 students raising funds attend 
  • Bonus 50 points (to the school that raises most funds) 

*DISCLAIMER: When enjoying nature please abide by the current Government COVID-19 restrictions to stay safe.  

Join us for our Virtual Walk for Nature 2021 and enjoy the Maltese spring by tagging Dinja Waħda on Facebook and using the hashtag #WalkForNature2021 and #OnTheMove! 

Eżerċizzi/Spiritual exercises – 22, 23, 24 Marzu/March

9:00 – Yr. 1,2,3

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNjODVhOWQtNWQzNy00MGUwLWJiMDItZDM2M2NlNDhkNGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241af783b-5243-4c28-b7a4-672c0b9eded2%22%2c%22Oid%22%3a%221ac471b5-62e5-4449-b843-d5d30645b65a%22%7d

9:20 – Yr. 4,5,6

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiZTZlMTctYmFjYi00NzJlLTgxOGUtMDQ4ZTYyNzY3ODdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241af783b-5243-4c28-b7a4-672c0b9eded2%22%2c%22Oid%22%3a%221ac471b5-62e5-4449-b843-d5d30645b65a%22%7d

26/3/21 – 9:00am – Quddies tad-Duluri / Lady of Sorrows – Mass

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIwODkyOGYtNWM0Yi00ZmMxLWI5OGItZDViMzM3NTkyZjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241af783b-5243-4c28-b7a4-672c0b9eded2%22%2c%22Oid%22%3a%221ac471b5-62e5-4449-b843-d5d30645b65a%22%7d

Bżonn ta’ Laptop/In need of a laptop

Min m’għandux laptop għat-tfal jista’ jibgħatli e-mail bl-isem u l-klassi tat-tfal u nara x’nista nagħmel.  Każi ġenwini tal-bżonn biss jekk jogħoġbkom.  Ma nwiegħed xejn, biss nipprova.

Those who do not have a laptop for the children to work on should send me an e-mail with their child’s name and class and I will see what I can do.  Genuine cases of need only please. I do not make any promises but I will try.

MADAM