Jum id-Dinja / Earth Day 30 – 4 – 21

Fit-30 t’ April ser niċċelebraw Jum id-Dinja. Min irid ser jilbes kuluri tan-natura kannella u/jew aħdar jew xi flokk bil-fjuri/weraq.  Tistgħu ukoll tpingu xi fjuri/weraq u twaħħluhom mal-ħwejjeġ tagħkom. Ser niġbru donazzjoni ta’ €1 fondi għall-iskola. Nieħu din l-opportunita’ biex infakkarkhom li l-aktar ħaġa importanti hi li tieħdu ħsieb id-dinja billi tisseparaw l-iskart sewwa u nżommu l-ambjent nadif. 

On the 30th April we will celebrate Earth Day.  If you would like to join us you can wear earth colours like brown and/or green or a top with flowers and/or leaves.  You can also draw flowers/leaves and attachthem to your clothes.  We will be collecting a €1 donation as fundraising for the school.  I take this opportnity to reind you that the best way to care for the earth is by separating your waste responsibly and bu keeping the environment as clean as possible.

MADAM

Kalendarju/Calendar

Kalendarju tat-tielet term fis-sezzjoni Kalendarju ġie aġġornat.

Third term calendar just updated in Kalendarju Section.

LURA L-ISKOLA U STAFF MEETING / BACK TO SCHOOL AND STAFF MEETING


Mela dħalna l-iskola b’wiċċ il-ġid. IMPORTANTI LI JEKK XI ĦADD FIL-FAMILJI TAGĦKOM IKOLLU XI SINTOMI JMUR JAGĦMEL L-SWAB TEST.  JEKK JIRRIŻULTA POSITTIV GĦALL-CORONA VIRUS, INFURMAWNA MILL-EWWEL U IBQGĦU D-DAR GĦALL-PERJODU TA’KWARANTINA INDIKAT.   Kemm infakkarkhom li nhar il-Ġimgħa 23 t’April, l-għalliema ser ikollhom staff meeting u għalhekk it-tfal joħorġu kmieni kif imnizzel hawn taħt biex nibqgħu nosservaw is-social distancing. It-tfal Primarja joħorġu mill-bieb ta’ ħdejn l-uffiċċju tiegħi u tal-KG joħorġu mill-bieb ta’ ma’ ġenb il-librerija.
11.35 = Yr 1  u KG 1 
11.40 = Yr 2 u KG 2
11.45 = Yr 3
11.50 = Yr 4.1 u Yr 4.2
11.55 = Yr 5 u Yr 6

We have finally returned back to school. IT IS IMPORTANT TO NOTE THAT IF ANYONE HAS ANY SYMPTOMS, A SWAB TEST SHOULD BE TAKEN.  IF ANYONE TESTS POSITIVE TO THE CORONA VIRUS, INFORM US AT ONCE AND  REMAIN AT HOME FOR THE QUARANTINE PERIOD NECESSARY.  I would also like to remind you that on Friday 23rd April we havea staff meeting and children will be sent home early at the times indicted below so that we can observe social distancing.  Primary pupils use the door next to my office while KG use the door next to the library.
11.35 = Yr 1  and KG 1 
11.40 = Yr 2 and  KG 2
11.45 = Yr 3
11.50 = Yr 4.1 and Yr 4.2
11.55 = Yr 5 and Yr 6
MADAM