Beach Day – 11th June 2021

During this day, the children from each class took part in different activities related to summer. Some of them enjoyed themselves sunbathing, others had jelly with fruit or other refreshing meals. To summon it all, it was a relaxing day where the children came to school wearing summer clothes and accessories. It seems like everyone is looking forward to those summer holidays! To view the photos of this event click on the link Attivitajiet.

Token for Father’s Day

Fadal ftit ġranet biss biex nordnaw il-coasters tal-injam bl-isem fuqhom għal jum il-missier għal-3 euro l-wieħed.  Min irid jordna għandu jġib l-flus sa nhar it-Tnejn 14-6-21.  

There are only a few days left to order the wooden coasters with a name on them for father’s day at 3 euro each.  Those who wish to order must get the money till next Monday 14 – 6 – 21.

MADAM

Prosit lit-tfal tal-Years 4.1, 4.2 u Year 5

Bħala skola ħadna sehem fil-proġett Issuġġerili Ktieb mal-klassijiet tar-raba u l-ħames sena, li kien ukoll reġistrat bħala proġett tal-eTwinning. L-istudenti kellhom l-opportunita’ li jesprimu l-ħsibijiet tagħhom dwar il-kotba li huma qraw mill-app tal-Octavo (book reviews).  L-istudenti użaw għodod differenti, fosthom Padlet, Flipgrid u J2E biex għamlu x-xogħol tagħhom f’formati differenti (kitba, video, eċċ).  L-istudenti kienu anke nvoluti fid-disinn ta’ logo għall-proġett u saret kompetizzjoni biex jintgħażel il-logo preferit u proprju ntgħażlet it-tpinġija ta’ wieħed mill-istudenti tal-Year 4.2 Ishmael Pace.  Dan il-proġett kellu wkoll miri relatati mal-iżvilupp tal-istudenti fir-rigward tal-edukazzjoni għal Ċittadinanza Digitali, partikolarment l-użu responsabbli mit-teknoloġija u l-Internet u għalhekk intużaw posters/tips biex jippromwovu mġieba responsabbli matul id-diversi attivitajiet li għamlu t-tfal. Fil-fatt l-istudenti tar-raba’ u l-ħames sena ħadu sehem f’din l-inizjattiva u Years 4.1 u 4.2 ħarġu rebbieħa wkoll. L-istudenti kollha ngħataw tifkira żgħira kull wieħed u premju meritat lill-għalliema tagħhom ukoll. Saru wkoll kwiżżijiet bejn l-iskola tagħna u skejjel primarji oħra billi l-istudenti wieġbu mistoqsijiet fuq kotba li qraw mill-Octavo u dawn l-istudenti mir-raba’ u l-ħames sena ġew minn ta’ quddiem fil-klassifika tar-rebbieħa:

Year 4.1: Ella Gauci, Wayne Azzopardi, Giuseppe Debono

Year 4.2: Ishmael Pace

Year 5: Gareth Paul Said

Prosit lil kull min ħa sehem f’dawn l-inizjattivi u ringrazzjament kbir lill-għalliema kollha tal-klassijiet 4.1, 4.2 u 5 u lil Ms Dorianne (Digital Literacy support teacher) li taw din l-opportunita’ lit-tfal tal-klassi. Grazzi wkoll lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u liċ-Ċentru tal-eTwinning li għoġobhom jippremjaw lit-tfal tagħna.

Precett 2021

Congratulations to all Year 2 children for receiving the Holy Host for the first time on Saturday 5th and Sunday 6th June, 2021. Due to Covid restrictions, we could not celebrate as usual at school, but the children had the opportunity to enjoy themselves with their class mates, teacher Ms Margaret and LSE Ms Audrey. To view the photos taken at school on Tuesday 8th June, kindly click on Year 2.