The Book Champion Schools Award

Premju għall-iskejjel Promoturi tal-Qari

This year we are participating in ‘The Book Champion Schools Award’ 2022 . From home you can take part in this by sending us:

A drawing about your favourite book and/or

– Write sentences about a book you enjoyed reading

A photo of you and a member of your family reading together.

– A photo of you reading a book – Or any other way you like to show us that you love reading , for example: take a video of yourself narrating the story or imagine you are one of the characters from the book.

Kindly send any of these to Ms.Azzopardi on rosanne.azzopardi@ilearn.edu.mt

Any received material will be uploaded on the school website.

_________________________________________________________________________________

Din is-sena l-iskola tagħna se tkun qed tipparteċipa fi ‘Skejjel Promoturi tal-Kotba 2022′. Intom l-istudenti tistgħu tipparteċipaw mid-dar billi tibgħatulna:

– Tpinġija ta’ xi ktieb favorit li qrajtu u/jew

– Tiktbu xi ftit sentenzi dwar ktieb li ħadtu gost taqraw

– Ritratt tagħkom flimkien ma’ xi membru tal-familja waqt li qed taqraw flimkien

– Xi mod ieħor li tridu intom biex turuna li intom tħobbu l-qari, eżempju filmat tagħkom fejn tirrakkontaw fil-qosor l-istorja tal-ktieb jew tiddeskrivu xi karattru li għoġobkom.  

Jekk jogħġobkom ibagħtu dawn fuq l-email ta’ Ms.Azzopardi rosanne.azzopardi@ilearn.edu.mt

Dawn ser jiġu ppublikati fuq il-website tal-iskola.

—————————–