Infakkru…..

Importanti nfakkrukom biex tiċċekkjaw t-temperatura tat-tfal tagħkom qabel iġġibuhom l-iskola.

Barra minn hekk, importanti nfakkru wkoll li kull min ifalli, mqar ġurnata waħda, irid iġib ċertifikat mit-tabib li jgħid li hu tajjeb li jattendi l-iskola bid-data (fit for school on…) Dan irid jintbagħat fuq l-email tal-iskola: sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt qabel ma t-tifel/tifla j/tidħol l-iskola.