Premju għall-iskejjel Promoturi tal-Qari/ The Book Champion Schools Award

L-iskola tagħna se tipparteċipa fi ‘Skejjel Promoturi tal-Kotba’ 2021. Għaldaqstant nixtiequ li bħala studenti tipparteċipaw billi tibgħatulna:

-Tpinġija ta’ ktieb favorit li qrajtu

-Tiktbu sentenzi dwar ktieb li ħadtu gost taqraw

– Ritratt tagħkom waqt li qed taqraw ktieb

– Jew mod ieħor li tridu intom biex turuna li intom tħobbu l-qari, eżempju filmat tagħkom fejn tirrakkontaw fil-qosor l-istorja tal-ktieb.  

Ix-xogħol kollu li tibgaħtu fuq l-email: daniella.micallef@ilearn.edu.mt” se jiġi mtella’ fil-website tal-iskola: sbc.kirkop.skola.edu.mt

—————————–

We are participating in ‘The Book Champion Schools Award’ 2021 . So we would like you to participate by sending us:

A drawing of your favourite book

-Write sentences about a book you enjoyed reading

– A photo of you reading a book – Or any other way you like to show us that you love reading for eg: film yourself relating the story from the book.

All the items you send to:  daniella.micallef@ilearn.edu.mt will be uploaded on the school website: sbc.kirkop.skola.edu.mt