Online Parents’ Meeting – Safety online

Register through this link: SBC Parent Meeting (Primary) – Registration Form (office.com)

Bħala parti mill-ġimgħa ‘Flimkien għall-Ħajja Aħjar Onlajn’ il-kulleġġ se jorganizza numru ta’ laqgħat għalikom ġenituri kif ukoll għall-istudenti. L-attivitajiet magħżula se jinżammu fil-ġimgħa bejn l-4 u t-8 t’April fejn matulha se nkunu qed noħolqu kuxjenza dwar l-użu korrett u sigur tal-mezzi diġital. Laqgħat onlajn għall-ġenituri kollha mmexxijin minn Ms Davinia Muscat/Ms Deborah Vassallo mill-FSWS Appoġġ u Ms Wendy Decelis (HOD Litteriżmu Diġitali). Bħala ġenituri mitluba tirreġistraw għal waħda mil-laqgħat online skedati fis-7 t’April fid-9.30 jew fit-8 t’April fl-10.30 skont il-preferenza tagħkom.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0sCv_sBd1UtGgHbPSsubtihUM1dUTDJRVVFRODdaSkc1S0wzV1hDOVlOSS4u

As part of the initiate ‘Together for a better life online’, the SBC College is organising a parents’ meeting as well as students’ meetings. Activities will be held during the week from the 4th till the 8th of April, to raise awareness about digital literacy and safety online. These online meeting for parents are presented by Ms Davina Muscat/Ms Deborah Vassallo from FSWS Appoġġ and Ms Wendy Decelis (HOD Digital Literacy) Parents are asked to register for one of any of these two online meetings – either on the 7th April at 9:30am or on the 8th April at 10:30am.