Yr. 3

Adele Vella

Aggornata l-Lista ta affarijiet

Għeżież ġenituri,

Minħabba ċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom nixtieq nitlobkom biex mill-lista li jien ordnajt fil-bidu tibgħatu l-iskola dawn biss:

 Ritratt tat-tifel/tifla (passport size)
 File tal-kartonċin A4 il-blu biss.
 Kaxxa kuluri tax-xemgħa.
 Plastic display book b’għaxar folders.
 Imqass bla ponta.
 Glue (stick)
 Riga ta’ 30cm
 Pocket ( 2 lapsijiet HB, gomma, riga, sharpener)
 Whiteboard marker iswed jew blu.
 Karta blank A4 bajda – laminated.

COVERS U PITAZZI:
Cover Isem Numru ta’ paġni

3 pitazzi rigi wesgħin. Blu Maths CW

80 pages

Pitazz tal-kaxxi
(Il-kaxxi ta 1cm) blu Maths squared. /
3 pitazzi versi dojoq. Sofor English HW 1
80 pages

3 pitazzi versi dojoq ħomor Malti HW
80 pages

Pitazz blank Isfar My stories. 80 pages
Pitazz versi dojoq Aħdar My Journal 48 pages
Scrapbook A4 (bla lines) Brown paper u plastik. Science
Project book Brown paper u plastik. Malti Kitba Kreattiva
Project book Brown paper u plastik. English Creative Writing

Importanti li t-tfal ikollhom ukoll sanitizer żgħir, kif ukoll sapun u face cloth biex jaħslu idejhom u maskla.

Importanti li l-affarijiet li tneħħew mill-lista għal issa jinżammu d-dar. Aktar tard ngħidilkom kif dawn se jintużaw mid-dar stess.

Importanti li l-affarijiet imsemmija f’din il-lista se ġġibuhom l-iskola ġo kaxxa kbira tal-plastik immarkata bl-isem, biex jibqgħu jinżammu fiha. Se tiġu dalwaqt infurmati dwar id-data ta’ meta ser iġġibu dawn l-affarijiet.

Nirringrazzjakom bil-quddiem,

Ms. Sylvia Abela.
B. ed (Hons)

Gbir ta kotba

Għeżież,
Nhar it-Tnejn, 5 t’Ottubru se nagħtukom appuntament biex tiġu tiġbru l-kotba li se tużaw din is-sena. Meta tiġu biex tiġbru l-kotba jekk jogħġobkom ġibu l-affarijiet li tlabnikom fil-lista u ġibu kaxxa tal-plastic. Din il-kaxxa tal-plastic se tinżamm taħt l-mejda biex l-kotba u l-pitazzi jinżammu kollha fiha. Il-kaxxa għandha tkun mdaqsa għax se jinżamm kollox ġo fiha ghax il-lockers mhux se jintużaw u l-maġġoranza tal-kotba se jinżammu dejjem l-iskola. Importanti li l-kaxxa jkollha label bl-isem u s-sena tat-tifel jew tifla.
Min se jiddeċiedi li jsewgi l-lezzjonijiet online (fuq teleskola) u mhux se jattendi skola, m’hemmx għalfejn iġib materjal l-iskola, pero importanti li l-kotba jinġabru xorta.
Ħinijiet ta’ ġbir tal-kotba
Zalaija Agius 1:00pm
Ben Bonnici Zammit 1:05pm
Charlotte Caruana 1:10pm
Elisa Cassar 1:15pm
Martina Cauchi 1:20pm
Katrina Cutajar 1:25pm
Cherise Jones 1:30pm
Kieon Mifsud 1:35pm
Yasmine Muscat 1:40pm
Denilson Theuma 1:45pm

Adele Vella 1:50pm


Nhar it-Tnejn 5 t’Ottubru, għandna l-laqgħa fuq Ms Teams fil-għodu fid-11:30am. Il-kotba imbagħad iġibuhom magħhom fl-ewwel jum tal-iskola il-Ġimgħa 9 t’Ottubru.
Grazzi
Ms Sylvia

Għeżież ġenituri,

F’din in-nota għandkom issibu l-materjal meħtieġ għat-3 sena.

  • Ritratt tat-tifel/tifla (passport size)
  • Kaxxa kuluri tax-xemgħa.
  • 3 folders tal-kartonċin: Malti (aħmar), English (isfar), Maths (blu)
  • Plastic display book b’għaxar folders.
  • Imqass bla ponta.
  • Glue (stick)
  • Riga ta’ 30cm
  • Pocket ( 2 lapsijiet HB, gomma, riga, sharpener)
  • Whiteboard marker iswed jew blu.
  • Karta  blank A4 bajda – laminated.

COVERS U PITAZZI:

 CoverIsemNumru ta’ paġni
    
3 pitazzi rigi wesgħin.BluMaths CW
Maths HW 1
Maths HW 2
80 pages
80 pages
80 pages
Pitazz tal-kaxxi (Il-kaxxi ta 1cm)bluMaths squared./
3 pitazzi versi dojoq.SoforEnglish HW 1, HW 2
English comprehension.
80 pages

80 pages
3 pitazzi versi dojoqħomorMalti HW
Malti CW
Malti Taħriġ il-fehem
80 pages
48 pages
80 pages
Pitazz tal-versi dojoqkannellaNew Words48 pages.
Pitazz tal-versi dojoqJiżżejjen kif jixtiequ t-tfal.Reading is Fun80 pages.
Pitazz blankIsfarMy  stories.80 pages
Pitazz versi dojoqAħdarMy Journal48 pages
Scrapbook A4 (bla lines)Brown paper u plastik.Science 
Project bookBrown paper u plastik.Malti Kitba Kreattiva 
Project bookBrown paper u plastik.English Creative Writing 
Dizzjunarju: Jolly Dictionary                ISBN: 978-1-84414-000-8    

Iksu dawn il-kotba bil-plastik biss u waħħlu label.    

Importanti li t-tfal ikollhom ukoll sanitizer żgħir, kif ukoll sapun u face cloth biex jaħslu idejhom.

Nitlobkom biex tlestu l-pitazzi bil-covers, tiktbu l-isem u l-kunjom, il-klassi u s-suġġett kemm fuq il-pitazz kif ukoll fuq il-cover.

Importanti wkoll li tiktbu l-isem u l-kunjom fuq kull oġġett tat-tfal.

Tajjeb ukoll li matul dawn il-ġimgħat ta’ vaganzi t-tfal jiġu mħeġġa biex jirrevedu x-xogħol li sar matul din is-sena kif ukoll biex jaqraw kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti.

Nirringrazzjakom bil-quddiem,

Ms. Sylvia Abela.

B. Ed (Hons)