Yr. 6

COCONUT BALLS

Għeżież,

nhar it-Tnejn, 19 t’Ottubru 2020, se jsir iċ-check-up tal-iscoliosis lill-bniet tal-klassi.

Għeżież,

Nhar il-Ġimgħa, 2 t’Ottubru se nagħtukom appuntament biex tiġu tiġbru l-kotba li se tużaw din is-sena. Meta tiġu biex tiġbru l-kotba jekk jogħġobkom ġibu l-affarijiet li tlabnikom fil-lista u ġibu kaxxa tal-plastic. Din il-kaxxa tal-plastic se tinżamm taħt l-mejda biex l-kotba u l-pitazzi jinżammu kollha fiha. Il-kaxxa għandha tkun mdaqsa għax se jinżamm kollox ġo fiha ghax il-lockers mhux se jintużaw u l-maġġoranza tal-kotba se jinżammu dejjem l-iskola. Importanti li l-kaxxa jkollha label bl-isem u s-sena tat-tifel jew tifla.

Min se jiddeċiedi li jsewgi l-lezzjonijiet online (fuq teleskola) u mhux se jattendi skola, m’hemmx għalfejn iġib materjal l-iskola, pero importanti li l-kotba jinġabru xorta.

Ħinijiet ta’ ġbir tal-kotba

Francienne Borġ Ciantar10:00am
Tyler Camilleri10:05am
Liam Cushing10:10am
Sharona Debono10:15am
Johanna Farrugia10:20am
Mariah Farrugia10:25am
Rowena Micallef10:30am
Kane Mifsud10:35am
Rachayanne Trabelsi10:40am
Maray Pace10:45am

Nhar it-Tnejn 5 t’Ottubru, għandna l-laqgħa fuq Ms Teams fil-għodu fid-9:30am. Il-kotba imbagħad iġibuhom magħhom fl-ewwel jum tal-iskola l-Erbgħa 7 t’Ottubru.

Grazzi

Ms Melanie

Dear all,

I am so excited for this upcoming year. I know you must be feeling a little scared, I am feeling anxious too. I promise you that I will do my best to protect you and keep you safe at all times. I will try make sure to give you a great school year and brighten up your day no matter what situation we need to face together. We are one big family. May God guide us and be with us through this new scholastic year. 

Some points regarding the begining of this year:

Please make sure to join my class on your tablet by scanning the code on the right.

Also don’t forget to switch on your tablets at home and check for updates. Make sure you have the Teams Application installed.

I have already created our class team and we have our first meeting next Monday 5th October at 9:30. If you have any problems please make sure to contact our school or send us an email on melanie.saliba.2@ilearn.edu.mt

See you soon

Ms Melanie

Għeżież studenti

Ninsab ferm ħerqana għas-sena l-ġdida li ser nibdew. Naf li probabli qed tħossukom xi ftit imbeżża’, għax anke jien qed nħossni ftit anzjuża. Nwiegħdkom li se nagħmel l-aħjar li nista’ biex nżommkom sikuri f’kull ħin tal-ġurnata. Se nagħmel ħilti biex jkollkom sena pożitiva u jirnexxili nżommkom kuntenti fiċ-ċirkustanzi li ninsabu. Aħna familja waħda. J’Alla l-Mulej ikun magħna u jigwidana għal din is-sena skolastika li ġejja.

Ftit punti ta’ informazzjoni għal bidu ta’ din is-sena skolastika:

Jekk jogħġobkom idħlu fil-klassi tiegħi bit-tablet billi tiskenjaw l-code li għandkom fuq il-lemin.

Ukoll tinsewx tixegħlu t-tablet id-dar u tiċċekjaw għal xi update. Kunu ċerti li għandkom l-App MSTeams installat ukoll.

Jien diġa ħloqt it-tim tal-klassi tagħna u għandna l-ewwel laqgħa tagħna nhar it-Tnejn 5 t’Ottubru fid-9:30. Jekk għandkom xi problema, ħudu ħsieb li tikkuntatjaw l-iskola jew tibagħtu email fuq melanie.saliba.2@ilearn.edu.mt

Narakom daqt

Ms Melanie

Tablets:

Importanti li tixegħelu t-tablet issa, ħalli jagħmel l-updates li hemm bżonn.

Importanti wkoll li meta tiġu l-iskola l-batterija tkun iċċarġjata.

___

Ms Teams għal ġenituri:

https://www.youtube.com/watch?v=2lQCo3HahNo&list=TLPQMjIwOTIwMjC1SzMm3grJ1w&index=1

___

Year 6 students need:

English (Yellow)

3copybooks labelled: Comprehension, Language, Notes

Flat file labelled: Compositions

Benchmark English Booklet

Malti (Red)

3copybooks labelled: Taħriġ il-fehem, Taħriġ, Noti

Flat file labelled: Komponimenti

Benchmark Malti Booklet

Merlin Malti

Maths (Blue)

6copybooks labelled: Homework 1, Homework 2, Classwork 1, Classwork 2, Notes, 1 squared copybook (1cm)

Benchmark Maths Booklet

Protractor

Science (Purple)

Flat File

Others

Ring file for Assessment with 6 dividers: Malti, English, Maths, Science, Social and Religion

Ring file for Handouts with 3 dividers: Malti, English and Maths

Ring file for Past Papers with 3 dividers: Malti, English and Maths

Green Project Book labelled Reading and Vocabulary

Scrap Book labelled Journal covered in wrapping paper

UHU stick and Scissors

Pencil Case + green pen

Colours

Plastic Folder

Mini dictionary English to English

Scholastic Year Diary