Yr. 4.2

Ir-rebbieħ tal-kwiżż Octavo (proġett tal-eTwinning) u kompetizzjoni għall-isbaħ logo Issuġġerieli Ktieb (proġett eTwinning)

Għeżież,

Nhar it-Tlieta, 6 t’Ottubru se nagħtukom appuntament biex tiġu tiġbru l-kotba li se tużaw din is-sena. Meta tiġu biex tiġbru l-kotba jekk jogħġobkom ġibu l-affarijiet li tlabnikom fil-lista u ġibu kaxxa tal-plastic. Din il-kaxxa tal-plastic se tinżamm taħt l-mejda biex l-kotba u l-pitazzi jinżammu kollha fiha. Il-kaxxa għandha tkun mdaqsa għax se jinżamm kollox ġo fiha ghax il-lockers mhux se jintużaw u l-maġġoranza tal-kotba se jinżammu dejjem l-iskola. Importanti li l-kaxxa jkollha label bl-isem u s-sena tat-tifel jew tifla.

Min se jiddeċiedi li jsewgi l-lezzjonijiet online (fuq teleskola) u mhux se jattendi skola, m’hemmx għalfejn iġib materjal l-iskola, pero importanti li l-kotba jinġabru xorta.

Il-kotba li se jinġabru nhar it-Tlieta 6 t’Ottubru għandhom jiġu lura mat-tfal fl-ewwel ġurnata tal-iskola nhar it-Tnejn 12 t’Ottubru.

Ħinijiet ta’ ġbir tal-kotba

Giordano Arcinotti11:20am
Jake Zammit11.25am
Leo Cassar11.30am
Giuseppe Debono11.35am
Lincoln Galea11.40am
Ella Gauci11.45am
Emerson Saliba11.50am
Elle Xuereb Cassar11.55am
Shaldon Galea12.00pm
Jessica Azzopardi12.05pm
Zack and Yanika Azzopardi12.10pm
Kian Attard12.15pm
Liam Dalli Clifton12.20pm
Kyra Desira12.25pm
Sven Desira12.30pm
Braden Farrugia12.35pm
Mia Marmara12.40pm
Ishmael Pace12.45pm
Jean Luke Psaila12.50pm
Maya Tiana Yadev12.55pm
Ylenia Falzon1.00pm

Infakkrukom illi nhar it-Tnejn 5 t’Ottubru, għandna l-laqgħa fuq Ms Teams fil-għodu: fil-11:00am.

Grazzi

Ms Elizabeth

Għeżież ġenituri,

Bħala l-għalliema tar-raba’ sena, nixtiequ ninfurmawkom bil-lista ta’ kotba u pitazzi li uliedkom se jkollhom bżonn fis-sena skolastika li ġejja.

Kotba:

  • Maltimanija 4 – Kitba u Vokabularju
  • English – Think and Learn
  • Dictionary (li kellhom fil-year 3)

Pitazzi (kollha rigi wesgħin):

SuġġettCoversIsem
EnglishBlue1 pitazz – English
 Soft file Blue (quddiem trasparenti)1 – English Notes
 Yellow1 pitazz – English Composition
 Pink1 pitazz – English Comprehension
 Folder blue tal-buttunaEnglish handouts
MathsRed2 pitazzi – Homework 1, Homework 2
 Soft file Red (quddiem trasparenti)1 – Maths Notes
 Brown1 pitazz – Maths Squares (1 cm squares)
 Folder aħmar tal-buttunaMaths handouts
MaltiWhite1 pitazz – Malti
 Soft file White (quddiem trasparenti)1 – Noti tal-Malti
 Orange1 pitazz – Malti Komponimenti
 Green1 pitazz – Malti Taħriġ il-Fehem
 Folder abjad tal-buttunaMalti handouts
JournalPitazz miksi kif triduJournal Writing
ScienceSoft file Green (quddiem trasparenti)1 – Science Notes
AssessmentFile – Ring Binder A4 (2 rings, any colour) Plastic dividers A4 by 101 – Assessments
HomeworkFolder trasparenti tal-buttuna A4 for HW 1 – Homework

Infakkarkom ukoll f’kaxxa tal-kuluri, mqass, kolla (stick), Mini whiteboard u Whiteboard marker u fil-pokit: lapsijiet, gomma, sharpner, riga twila u qasira u biro hadra. Din is-sena għandhom bżonn Djarju għax mhux ħa jkun hemm tal-Kulleġġ.

Ms Thelma Azzopardi

Ms Elizabeth Schembri