Importanti

Il-Piż u l-Ġarr tal-Basktijiet tal-Iskola

https://newsbreak.edu.mt/wp-content/uploads/2020/10/MEE-SchoolBag-Guidelines-MLT-Students-FORPRESS.pdf


F’Każ ta’ Mard:

Jekk student iħossu ma jiflaħx fl-iskola, dan l-istudent irid jittieħed fil-Kamra ta’ Iżolament. Il-ġenituri/kustodji jintalbu biex jiġbru t-tifel/tifla tagħhom. Huwa importanti ħafna li l-ġenituri/kustodji jikkoperaw immedjatament u jikkuntatjaw it-tabib tal-familja. L-istudent irid jibgħat ċertifikat tat-tabib fuq l-email sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt. Sabiex student jiġi aċċettat l-iskola, irid ikollu miktub li l-istudent hu tajjeb biex jattendi l-iskola (fit for school).

Gwida għall-ġenituri

Sena skolastika 2021-2022

Linji gwida u informazzjoni għall-Ġenituri/Gwardjani (fuq struzzjonijiet tal-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika)

Bħalissa l-iskola tinsab fil-proċess li tilqa’ mill-ġdid ’l-istudenti u qed tagħmel minn kollox biex tieħu l-miżuri kollha neċessarji minħabba l-imxija.

  Filgħodu qabel l-istudenti ma jitilqu mid-dar għall-iskola  
 • It-tfal m’għandhomx jintbagħtu l-iskola jekk iħossuhom ma jifilħux. Ikkonsultaw tabib.
 • Għalhekk filgħodu l-ġenituri/gwardjani għandhom jiċċekkjaw lil uliedhom għal dawn is-sintomi u jżommu t-tfal id-dar f’każ li xi wieħed minn dawn ikun preżenti:
  • Temperatura ta’ 37.2 oC jew ogħla
  • Uġigħ tal-griżmejn
  • Tqaħqiħa ġdida mhux ikkontrollata
  • Dijarrea, remettar, uġigħ ta’ żaqq
  • Uġigħ ta’ ras sever

Għalkemm l-iskola se tkun mgħammra bi prodotti għad-diżinfettar, importanti li l-ġenituri/gwardjani jassiguraw li kull student ikollu fuqu prodotti għad-diżinfettar bħal wipes, tissues u gel għad-diżinfettar tal-idejn.

Breakfast Club

 • Studenti rreġistrati għall-Breakfast Club hekk kif jaslu l-iskola se jkunu pprovduti b’kolazzjon ippakkjat minn qabel. 
 • Hekk kif jiġbru l-kolazzjon huma se jiġu akkumpanjati fil-klassi jew f’post magħżul minn qabel biex b’hekk il-bubble tal-klassi tkun tista’ tinżamm.

Dħul u Ħruġ fl-Iskola

 • L-istudent (tal-Primarja) għandu jkun akkumpanjat l-iskola minn ġenitur/gwardjan wieħed.
 • Se jintużaw entraturi/postijiet tal-ħruġ differenti skont il-Year Group. Jekk jogħġobkom araw it-tabella fil-parti ħinijiet ta’ Dħul u Ħruġ.
 • Il-ġenituri/gwardjani mistennija jżommu d-distanza rakkomandata huma u jistennew barra l-iskola u mitluba jkunu fil-ħin u jitilqu hekk kif uliedhom jidħlu l-iskola. Rakkomandat li jilbsu maskra jew visor.
 • Mal-wasla tagħhom l-istudenti se jintalbu jiddiżinfettaw idejhom u se titteħdilhom it-temperatura fl-entratura tal-iskola. Jekk student jinstab li għandu temperatura ta’ 37.2oC jew ogħla ma jitħalliex jibqa’ l-iskola.
 • Wara l-istudent se jintalab jibqa’ sejjer dritt fil-klassi jew post magħżul minn qabel biex tinżamm il-bubble tal-klassi.

Użu ta’ Maskri/Visors

 • L-istaff se jilbes il-maskra/visor tul il-ħin kollu.
 • L-istudenti mitluba jiġu l-iskola lebsin il-maskra/visor.
 • L-istudenti mitluba jilbsu l-maskra/visor fil-partijiet komuni tal-iskola bħal kurituri u toilets, kif ukoll fuq it-trasport.
 • Fl-iskejjel Primarji l-istudenti jistgħu jinżgħu l-maskra/visor biss fil-klassi waqt l-ikel u waqt l-Eżerċizzju Fiżiku.
 • Il-maskri/visors iridu jintgħarfu b’isem it-tifel/tifla. Jekk jogħġobkom ħudu ħsieb ibagħtu mat-tfal borża jew pocket fejn il-maskra/visor tkun tista’ titqiegħed meta ma tkunx qed tintuża.
 • Il-maskri jridu jinħaslu jew jinbidlu kuljum. Il-visors iridu jintmesħu u jiġu diżinfettati kuljum.

Il-ġurnata tal-iskola

 • Fil-klassi se jkun hemm distanza adekwata bejn l-imwejjed, l-istudenti u l-membri tal-istaff.
 • Il-breaks se jkunu f’ħinijiet differenti biex ikun hemm inqas tfal flimkien fl-istess ħin. It-tfal se jitħallew jilagħbu biss ma’ tfal oħra mill-klassi tagħhom.
 • Qed inħeġġu lill-għalliema biex fejn possibbli jużaw il-btieħi biex jagħtu l-lezzjonijiet.
 • Fil-klassi/kurituri l-bibien/twieqi se jinżammu miftuħa għall-ventilazzjoni.

Il-Garanzija ta’ Ambjent Sigur

 • Persuni mhux awtorizzati mhumiex se jitħallew jidħlu l-iskola. L-istudenti u staff awtorizzat BISS se jitħallew jidħlu fl-iskola. 
 • Aħna nixtiequ li l-ġenituri\kustodji jikkomunikaw magħna bit-telefon, imejl jew permezz tal-komunikazzjoni onlajn jew MS Teams li se ngħinu biex titwaqqaf. Id-dettalji ta’ kif għandkom tikkomunikaw magħna jinsabu f’paġna 4.
 • Qabel ma jidħlu fl-iskola, il-viżitaturi awtorizzati jridu jiddiżinfettaw idejhom bis-sanitiser ipprovdut u tiġi ċċekkjata t-temperatura tagħhom.
 • L-iskola se żżomm rekord bid-dettalji tal-persuni awtorizzati kollha li jidħlu fil-bini tal-iskola.
 • L-iskola se jkollha stickers imwaħħla apposta biex tgħin lill-istudenti u ’l-membri tal-iskola jżommu d-distanza soċjali.
 • Se tinżamm sistema organizzata biex wieħed jiċċaqlaq minn post għal ieħor fl-iskola, ie. fil-kurituri wieħed irid dejjem jimxi fuq in-naħa tax-xellug.
 • L-assemblies se jinżammu onlajn meta t-tfal ikunu fil-klassi.
 • Ħarġiet mill-iskola minn din is-sena ser jibdew isiru skont id-direzzjoni tal-Awtoritajiet tas-Saħħa.  
 • Parents’ day/evening se jinżammu wkoll onlajn, għalhekk il-ġenituri huma mħeġġa li jniżżlu l-Microsoft Teams. Toqogħdux taħsbuha biex tikkuntattjaw l-iskola, jekk ikollkom bżonn xi ħaġa dwar dan.
 • Sanitisers tal-idejn se jkunu mqassma fl-iskola u f’kull klassi però kull tifel u tifla huwa mħeġġeġ li jkollu tiegħu personali fil-basket tal-iskola.
 • Se niżguraw li se jkun hemm l-aqwa kundizzjonijiet iġjeniċi fl-iskola tagħna billi jsir ħasil sew b’mod regolari. It-toilets se jitnaddfu regolarment u se jkun hemm is-sapun u l-karti disposable l-ħin kollu.

F’Każ ta’ Mard

 • Jekk student iħossu ma jiflaħx fl-iskola, dan l-istudent irid jittieħed fil-Kamra ta’ Iżolament. Il-ġenituri/kustodji jintalbu biex jiġbru t-tifel/tifla tagħhom. Huwa importanti ħafna li l-ġenituri/kustodji jikkoperaw immedjatament u jikkuntatjaw it-tabib tal-familja.
 • Jekk student kien f’kuntatt ma’ xi ħadd li kien ikkonfermat pożittiv għall-COVID 19 fl-aħħar ġimagħtejn, l-istudent għandu jibqa’ d-dar u jfittex il-parir ta’ tabib.
 • Jekk l-istudent ikun ivvjaġġa minn pajjiż mhux fil-lista ta’ vvjaġġar (non-corridor) jew ta’ riskju għoli (amber) fl-aħħar 14-il ġurnata, l-istudent għandu jibqa’ d-dar.

Nedukaw lil Uliedna

Il-ġenituri/kustodji huma wkoll imħeġġa biex jissapportjaw il-benesseri ta’ kulħadd billi:

 • Ifissru lit-tfal tagħhom li t-tgħanniq u tieħu b’idejn ħaddieħor mhumiex permessi.
 • Juru lit-tfal tagħhom kif għandhom jaħslu sew idejhom bis-sapun u l-ilma.
 • Jgħallmu lit-tfal tagħhom biex ma jmissux wiċċhom, imneħirhom, ħalqhom u għajnejhom jekk ma jkunux ħaslu jew iddiżinfettaw idejhom immedjatament qabel.  
 • Jgħallmu lit-tfal tagħhom kif jużaw it-tissues meta jagħtsu/jisogħlu. It-tfal għandhom ikunu mgħallma kif jissoffjaw imneħirhom u jarmu t-tissues użati fil-bins provduti immedjatament wara l-użu tagħhom.

Informazzjoni (Speċifika għall-iskola)

Jekk ikollkom bżonn tikkuntattjaw l-iskola, tistgħu tagħmlu dan billi ċċemplu fuq: 25984130 jew tużaw l-imejl tal-iskola – sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt jew permezz ta’ Microsoft Teams. 

 • Dħul u Ħruġ (skond il-popolazzjoni tal-iskola):

Scholastic Year 2021-2022

Library Entrance  
Year 6, Year 5, Year 4, Year 3
MorningAfternoon
Year 68.30 am2.25 pm
Year 5.18.35 am2.25 pm
Year 5.28.40 am2.20 pm
Year 48.45 am2.20 pm
Year 38.50 am2.15 pm
   
Main Door  
Year 2, Year 1, Kinder
Year 28.30 am2.25 pm
Year 18.35 am2.20 pm
KG 28:40 am2.15 pm
KG 1.18:45 am2.10 pm
KG 1.28:50 am2.05 pm
  Informazzjoni Oħra  
 • L-attendenza se tittieħed u l-puntwalità hija importanti ħafna. Iċ-ċertifikati tal-mard iridu jiġu ppreżentati jew mibgħuta b’imejl jew jiġu mpustati fil-kaxxa tal-ittri tal-iskola idealment qabel ma l-istudent jirritorna lura l-iskola.
 • L-uniformijiet għandhom jinħaslu kuljum u l-basktijiet jintmesħu u jinħalsu ta’ spiss.
 • Ħudu ħsieb li t-tfal ma jiħdux affarijiet l-iskola li ma jkollhomx bżonnhom. Iċċekkjaw il-basktijiet tagħhom kull filgħodu.
 • Kull ħaġa mitluba mill-iskola, inkluż ir-reċipjenti tal-ikel u l-fliexken, għandu jkollhom isem it-tfal imwaħħlin fuqhom. Dawn iridu jkunu miktubin b’mod ċar u jinħaslu kuljum.
 • L-użu tal-funtani tal-ilma huwa għalissa assolutament ipprojbit. Għaldaqstant, il-ġenituri/kustodji għandhom jaraw li t-tfal ikollhom biżżejjed ilma għal matul il-ġurnata. 
 • Aħna ninkoraġġixxu lill-ġenituri/kustodji biex jagħtu lit-tfal aktar ikel san ħalli dan ikun jista’ jsaħħilhom is-sistema immunitarja. Fl-iskola, se nkomplu nkattru l-imħabba għal stil ta’ għajxien aktar san.
 • Il-kejkijiet tal-birthday mhumiex permessi. Huma permessi biss plain cupcakes jew ċikkulati li jkunu ppakkjati INDIVIDWALMENT.
 • Il-ġenituri/kustodji huma mitluba li jagħtu ċertu responsabbiltajiet lit-tfal u jgħallmuhom jagħmlu xi affarijiet waħidhom. Huwa importanti li jitgħallmu miċ-ċokon kif jilbsu ż-żraben tagħhom, kif jilbsu l-ġkieket u jkunu organizzati.
 • Il-ġenituri/kustodji huma mitluba li jinfurmaw lill-iskola jekk ikollhom xi suspett tad-dud fix-xagħar.  It-tfal li jkollhom id-dud jintbagħtu d-dar u jkunu jistgħu jmorru lura l-iskola META jkollhom iċ-ċertifikat li juri li huma nodfa u li jistgħu jirritornaw l-iskola.
 • It-tfal għandhom bżonn bejn 8 sa 10 sigħat irqad. Tħallux lit-tfal jilagħbu sa tard bil-lejl jew iħallu  mobiles, monitors, kompjuters, eċċ., fil-kmamar tas-sodda tagħhom għaliex jistgħu jqumu billejl u joqogħdu jilagħbu. Dan iġib nuqqas ta’ rqad.
 • L-ibbuljar mhuwiex aċċettat. Il-ġenituri/kustodji huma mħeġġa jgħallmu lil uliedhom ikunu ġenerużi u jaħfru lil xulxin. Aħna l-adulti għandna nagħtu eżempju tajjeb.
 • Jekk ikun hemm xi ħaġa li tinkwetakom, ċemplu lill-iskola mill-ewwel ħalli tiddiskutu l-problema bil-kalma mal-istaff tal-iskola.
 • Meta l-iskola u l-ġenituri jaħdmu id f’id, it-tfal ikunu aktar kuntenti u jmoru aħjar flistudji tagħhom.

Bħal dejjem, aħna nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni tagħkom u nħarsu ’l quddiem biex nilqgħu lil uliedkom għas-Sena Skolastika 2021/2022.

______________________________________________________

ĦADD ma jista’ jidħol l-iskola mat-tfal filgħodu jew biex jiġborhom wara nofsinhar (evitaw il-ġbir kmieni jew tard. Aħsbu għat-traffiku.)

No unauthorised persons may enter the school premises at any time.  (Kindly stick to the indicated times and remember to make allowances for traffic delays.)

– Għall-mistoqsijiet ċemplu 25984130 jew 25984131 imma tridu tifmhu li ser ikun hemm ħin ta’ stennijja sakemm inlestu mid-dħul/ħruġ tat-tfal kollha.

If you have any queries call on 25984130 or 25984131.  There may be some waiting time for calls to be answered especially during admission and dismissal.

– Tistgħu wkoll tibgħatu l-mistoqsijiet b’ e-mail fuq sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt

You may also send your queries by e-mail on sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt

– Iċekkjaw it-temperatura tat-tfal mid-dar u tibgħatuhomx jekk għandhom 37.2°c jew aktar, sogħla (min għandu l-asthma għandu jġib ċertifikat tal-professur), flissjoni, mnieħer iqattar (anki tal-allerġija), imsarinhom jew iħossuhom ma jifilħux

Please check your childrens’ temperature at home and do not send children to school if their temperature is 37.2 °c or higher, if they are coughing (asthma/allergy sufferers must have a specialist’s medical certificate), runny or blocked nose, the runs, or if they are feeling unwell.

IL-ĠENITURI M’GĦANHOMX JITILGĦU FUQ IR-RAMPA JEW IT-TARAĠ TAL-ISKOLA IMMA JIBQGĦU FUQ IL-BANKINA. 

PARENTS MUST STAY ON THE PAVEMENT AND NOT USE THE RAMP OR STAIRS.

– It-tfal iridu jilbsu maskra jew visor (iktbulhom isimhom fuqhom) fid-dħul u l-ħruġ, waqt il-break u meta jmorru t-toilet. 

Pupils are to wear a mask or visor (write their names on them) during entry into and dismissal from school, during break time and when they go to the toiltes.

– Żommu l-mobile mixgħul biex inkunu nistgħu nikkuntattjawkhom malajr f’każ ta’ emerġenza.

Kindly keep your mobile on so that we can contact you immedialtely if we need to.