Karnival – Rebbieħa

Rebbieħa: Iddeċidejna li nippremjaw lil dawn l-istudenti kollha! Prosit u grazzi talli ipparteċipajtu!

Elizeah Magri
Adele Vella
Lara Grech
Matthias Caruana
Dazaya Vella
Danishia Vella
Delayzien Borg Ciantar
Francianne Borg Ciantar