eTwinning

2021-2022

Din is-sena skolastika 2021-2022 dħalna fl-eTwinning bi proġett ieħor, din id-darba biex niffukaw aktar fuq il-lingwa Maltija. Il-proġett ta’ din is-sena jismu ‘Nitilqu lsienna u naqbdu l-lapes’. Dan juri l-għaqda li hemm bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub, jiffoka fuq it-transizzjoni bejn it-taħdid u l-kitba u jagħmel il-lingwa bħala ċiklu komplut.

This scholastic year 2021-2022 we are part of another eTwinning project focusing on the Maltese language. This year’s project is ‘Nitilqu lsienna u naqbdu l-lapes’. This signifies the transition from the oral component to the written one, making the language cycle a more complete one.

Matul dan il-proġett għalliema u studenti minn skejjel differenti għamlu attivitajiet differenti permezz ta’ għodod diġitali biex isaħħu l-lingwa Maltija u jaqsmu l-ideat u l-attivitajiet li jkunu għamlu.

Proġett minn Jannar sa Mejju 2022

L-għalliema flimkien mal-istudenti tas-snin bikrin ħolqu attivitajiet interattivi bil-kliem, vokabularju u ittri ġodda. Permezz tal-BookCreator, kull klassi tal-Kinder u tal-Primarja kellha ċ-ċans toħloq ktieb diġitali biex jirrakkuntaw fi kliemhom storja li nqrat fil-klassi, jiddokumentaw xi ħarġa jew attivita’ li saret, jew inkella joħolqu xi storja. Intużaw ukoll il-GreenScreen, Twinboard, ActiveInsipre, Padlet, Flipgrid u PicCollage biex it-tagħlim tal-lingwa Maltija jieħu bixra aktar interessanti b’dawn l-għodod diġitali.

Eżempji tax-xogħol li sar mis-snin Bikrin:

https://padlet.com/etwinning12/kotbadigitalikinder

https://padlet.com/etwinning12/ebhnhmqfoidcf3ub

Xi xogħol li sar mill-ewwel sat-tielet sena:

https://padlet.com/etwinning12/kotbadigitali

ttps://learningapps.org/display?v=pnbh6xn2j22

Xi xogħol mir-raba’ sas-sitt sena:

https://padlet.com/etwinning12/kitbatareklam

https://padlet.com/etwinning12/kitbaminnvideo

2020-2021

Matul din is-sena skolastika 2020/2021 l-iskola ta’ Kirkop ħadna sehem fil-proġett Issuġġerili Ktieb mal-klassijiet tar-4 u l-5 sena flimkien ma’ skejjel ohra fil-kulleġġ San Benedittu.  Dan il-proġett, li kien ukoll reġistrat bħala proġett tal-eTwinning, kellu l-għan li jħeġġeġ lill-istudenti jieħdu gost jaqraw u jagħmlu użu mill-app Octavo li tinsab fuq it-tablet tal-istudenti.  
Bħala parti mill-proġett Issuġġerili Ktieb, l-istudenti kellhom l-opportunita’ li jesprimu l-ħsibijiet tagħhom dwar il-kotba li huma qraw mill-app tal-Octavo (book reviews).  L-istudenti użaw għodod differenti, fosthom Padlet, Flipgrid u J2E biex għamlu x-xogħol tagħhom f’formati differenti (kitba, video, eċċ).  L-istudenti kienu anke involuti fid-disinn ta’ logo għall-proġett u saret kompetizzjoni biex jintgħażel il-logo preferit.  Dan il-proġett kellu wkoll miri relatati mal-iżvilupp tal-istudenti fir-rigward tal-edukazzjoni għal Ċittadinanza Digitali, partikolarment l-użu responsabbli mit-teknoloġija u l-Internet u għalhekk intużaw posters/tips biex jippromwovu mġieba responsabbli matul id-diversi attivitajiet li għamlu t-tfal.


Ix-xogħol tat-tfal li sar waqt dan il-proġett jinsab hawnhekk:


Padlethttps://padlet.com/etwinning12/g1xf5anywobnegfz
https://padlet.com/etwinning12/aooo6wd6g4szoa7q

J2Ehttps://st-benedict-college-birzebbugia-primary.j2webby.com/?cat=7https://st-benedict-college-kirkop-primary.j2webby.com/https://st-benedict-college-mqabba-primary.j2webby.com/?cat=11


Flipgrid
https://flipgrid.com/7fded3ee
https://flipgrid.com/9280c5b6

Moreover, Years 1 and 2 classes took part in another project Teddy Goes Virtual.

Project Title: E-Twinning Project Teddy Goes Virtual
Target Audience:  Yr 1 & Yr 2 classes
Timeline: January 2021- April 2021 
About the Project: Teddy’s Adventures started in January 2020 and had to stop in March due to COVID-19 school closure. In October 2020 we decided to re-launch the same project but to go completely virtual with new schools and new activities. Our mascot, Teddy, will be introduced to students aged 4-6 years and together we shall be exploring 6 virtual activities involving different Web 2.0 tools. Through these activities students can express themselves using digital media and technologies. Communication will also occur through a variety of digital tools. 


The project so far: PRE-COVID19 (JAN 2020-MAR2020) Different classes of children aged 5-6 years hosted Teddy, the project’s mascot. Teddy travelled from one school to another and stayed in each school for a whole week. During that week Teddy participated in different activities held within that school. Teachers kept record of all these activities in a collaborative eBook. https://read.bookcreator.com/b2CL304vauV9LBuojYRn0R4xYAD3/4jp6onCAQJuH-gK-pboBPQ
The re-launched project started in January 2020 and will end April 2021. 
Work Process (Scholastic Year 2020-2021) 

During the 2nd and 3rd term classes participating in the project will carry out the following activities.

1. Activity 1 – Introducing ourselves using Thinglink & Padlet 

2. Activity 2 – Making new friends using Flipgrid 

3. Activity 3 – How do we keep safe? using Twinboard 

4. Activity 4 – Coding Unplugged 

5. Activity 5 – Video Conferencing using Teams 

6. Activity 6 – Sending an eCard using Canva 


Expected Results Educators and pupils will explore different Web 2.0 Tools. They will collaborate in various activities throughout the project, get to know the project partners and make new friends.