It-tieni term – Jannar 2022-Marzu 2022

Il-laqgħat kollha jsiru via ms teams (sakemm mhux imħabbar xort oħra).

JANNAR 
7L-ewwel ġurnata tat-tieni term 21-22
11Lezzjoni tal-Franċiż FLAP 5/5 għall-yr 6 fis-1.00pm
12Drama 4/4 għall-yr 5.2 fil- 11.30am – 12.15pm
13Drama 4/4 għall-yr 5.1 fid-9.00am – 9.45pm
 Laqgħa tal-kunsill skolastiku fis-1.00pm
14Quddies online fid-9.00am
17Drama 4/4 għall- yr 6 fid-9.00am – 9.45am
19Lignin Stories Kg – Yr 2
21Vista tal-kappillan f’Yr 4 fid-9.15am
28COPE 2/3 taħriġ għall-għalliema TFAL BLA SKOLA
FRAR 
8TFAL 3 1/6  Yr 3 @ 10.45am – 11.30am
 TFAL 5 1/5  Yr 5.1@ 8.40am Yr 5.2 @ 9.25 am
10SAN PAWL – TFAL BLA SKOLA
11Quddies online fid-9.00am
15TFAL 3 2/6  Yr 3@ 10.45am – 11.30am
 TFAL 5 2/5  Yr 5.1 @8.40am Yr 5.2@ 9.25am
16T.I.E. @ Yrs 5 – 6 local council hall
18Skola NORMALI
22TFAL 3 3/6  Yr 3@ 10.45am – 11.30am
 TFAL 5 3/5  Yr 5.1 @8.40am Yr 5.2@ 9.25am
23Raddiena Kliem Yr 5.1 @ 9.00am Yr 5.2@ 11am
24Raddiena Kliem Yr 6@ 9.00am
25Vista tal-kappillan f’Yr1fid-9.15am
28Btajjel tal-karnival TFAL BLA SKOLA
MARZU 
1 – 2Btajjel tal-karnival TFAL BLA SKOLA
4Eżerċiżżi għall-Yrs 1 – 3
8TFAL 3 4/6  Yr 3@ 10.45am – 11.30am
 TFAL 5 4/5  Yr 5.1 @8.40am Yr 5.2@ 9.25am
11Eżerċiżżi għall-Yrs 4 – 6
15TFAL 3 5/6  Yr 3@ 10.45am – 11.30am
 TFAL 5 5/5  Yr 5.1 @8.40am Yr 5.2@ 9.25am
17Ħarġa l-ESPLORA għall-KG 1 u KG 2
18JUM IL-ĠENITURI online TFAL BLA SKOLA
19SAN ĠUŻEPP – TFAL BLA SKOLA
22TFAL 3 6/6  Yr 3@ 8.40am – 9.25am
 Ħarġa l-ESPLORA għall-Yr 1 u Yr 2
25Qrar għall-Yrs 3,4,5.1
29Ħarġa l-ESPLORA għall-Yr 5.1, Yr 5.2 u Yr 6
30Ħarġa l-ESPLORA għall-Yr 3 u Yr 4
31JUM IL-ĦELSIEN – TFAL BLA SKOLA
APRIL 
1Qrar għall-Yrs 5.2, Yr 6
8Quddies online fid-9.00am
13 – 22BTAJJEL TAL-GĦID
25L-ewwel ġurnata tat-tielet term 21-22
  
  
  
  
N.B.L-attivitjiet kollha jistgħu jinbidlu skond il-ħtieġa.