Ilkoll aħwa – Miġja tal-Papa Franġisku f’Malta

Bħala parti mill-preparamenti għall-miġja tal-Papa Franġisku f’Malta, l-istudenti tal-iskola tagħna kienu mħeġġa li jippreparaw u jesprimu ruħhom b’mod artistiku din it-tema. Dawn l-espressjonijiet ser ikunu ppreżentati lill-Papa Franġisku. Dan huwa x-xogħol tat-tfal tal-iskola tagħna li ser jiġi ppreżentat fi ktieb lill-Arċisqof ta’ Malta biex jgħaddih lill-Papa Franġisku waqt il-quddies li ser issir fuq il-Fosos, il-Furjana nhar il-Ħadd 3 t’April.

As part of the preparation for the arrival of Pope Francis in Malta, our students were encouraged to prepare their own artistic designs to express themselves on this theme. These artistic designs will be presented o the Archbishop of Malta and then given to Pope Francis during the mass that will be held in Floriana on Sunday 3rd April.