Kostumi tal-Folklore Costumes

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Mejju ser niċċelebraw Folklore Day.  MIN IRID is-subien jilb BERITITTA (ara stampa hawn taħt,Rita ser ikollha berritta fit-tieqa li tistgħu tarawha filgħodu intom u tilgħin/niżlin it-taraġ) u/jew SIDRIJA u l-bniet jilbsu MaKTUR MARBUT MA’ RASHOM B’GĦOQDA WAR u/jew DUBLETT TWIL IKKULURIT.  Għal din l-okkażjoni bħala fundraising GĦALL-ISKOLA TAGĦNA ser nagħtu donazzjoni ta’ 1Ewro.  Dak inhar tistgħu iġġibu kolazzjon bil-ħobż tal-Malti ħalli nkomplu bit-tema tal-Folklore.   Ejjew nieħdu gost flimkien.

Next Friday 14th May we will celebrate Folklore Day. THOSE WHO WANT TO JOIN US can wear a FLAT CAP (look at the picture below. Rita will have a flatcap in her window and you can see it whilst going up or down) and/or a WAISTCOAT while the girls can wear A SCARF TIED BEHIND THEIR NECK and/or A LONG COLOURED SKIRT. We will be collecting a1Euro donation as fundraising FOR OUR SCHOOL.  You can also get maltese bread for your lunch, inkeeping with the folklore them.  Let’s have fun together. 

MADAM

eTwinning Logo competition

Bħala skola, qegħdin nieħdu sehem f’kompetizzjoni dwar eTwinning project Logo. L-istudenti tar-raba’ u l-ħames sena kellhom ipinġu stampa relatata mal-isem tal-proġett u wara jivvutaw għall-isbah stampa.  L-istampa bl-ikbar numru ta’ voti tintgħazel bħala logo għal dan il-proġett. Napprezzaw ħafna jekk tistgħu tagħfsu fuq il-link li jidher hawn taħt u tivvutaw għall-istampi li ħolqu t-tfal tal-iskola tagħna.  

At the moment we are taking part in an eTwinning project Logo competition. The students had to draw a picture related to the title of the project and then vote for their favourite picture. The picture with the most votes will be used as a logo for the project. It would be greatly appreciated to go on the link provided below and vote for our students’ creations with a thumbs up. Thanks for your cooperation. 

Kompetizzjoni – Logo (thinglink.com) 

Jum l-Omm

Għal jum l-omm u bħala fundraising għall-iskola tagħna serinkunu qed inbiegħu TORTI TAL-MARMURAT għall-prezz ta’ 3 EURO.  Min jixtieq jibbukkja għandu jibgħat il-flus mat-tfal SAL-ĦAMIS LI ĠEJ.  Il-flus tiġborhom L-GĦALLIEMA TAL-KLASSI. Tajjeb tkunu tafu li meta niġbru xi flus – dejjem ammonti żgħar – dawn ikunu FUNDRAISING GĦALL-ISKOLA TAGĦNA biex jinxtraw kotba u riżorsi oħrajn.  Meta l-flus ikunu għal nies barra mill-iskola, aħna dejjem nagħmlu avviż biex kulħadd ikun jaf fejn sejrin il-flus. GRAZZI TAL-GĦAJNUNA. 

For Mother’s Day and as fundraising for our school we will be selling a traditional sweet called CHOCOLATE TORTE costing 3 EURO ( a pie with dark chocolate, almonds, candided peel, cinnamon and crushed sweet rusks). Those of you who wish to book must do so till THIS THURSDAY.  The children are to give the money to the class teacher.  Please note that when we fundraise any small ammonts, this is FUNDRAISING FOR OUR SCHOOL with which we buy books and other resources.  We always let you know when any money is collected for a third party other than the school so that you will be informed where your money is destined for.  THANKS FOR YOUR HELP.

MADAM